Overzicht van bijzondere meldingen, clusters en epidemieën van infectieziekten in binnen- en buitenland tot en met 25 november 2021.

Infectieziekten Bulletin - 11/2021

Auteur: S. Raven

Infectieziekten Bulletin november 2021

Transmissie van pan-resistente Candida auris in zorginstellingen in de Verenigde Staten

Op 23 juli meldden de Centers for Disease Control and Prevention (CDC Centers for Disease Control and Prevention (Centers for Disease Control and Prevention)) in het Medical and Mortality Weekly Report (MMWR Morbidity and Mortality Weekly Report (Morbidity and Mortality Weekly Report)) 2 clusters van Candida auris (C. auris)-infecties met resistentie tegen 3 klassen van antifungale middelen: azolen, echinocandinen en polyenes (pan-resistentie).  Tussen januari en april 2021 was in Washington, Verenigde Staten (VS Verenigde Staten (Verenigde Staten)) 1 cluster vastgesteld na aanvullend onderzoek bij 101 patiënten die een een C. auris-positieve kweek bleken te hebben. Bij 3 van deze patiënten - in een instelling voor langdurige zorg - werd een panresistente stam gekweekt van de huid (inventarisatiekweken). Het cluster dat in juli gemeld werd, werd vastgesteld in Texas bij onderzoek van 22 patiënten  uit 2 ziekenhuizen in Dallas, die een positieve kweek voor Candida auris hadden. Hierbij werden 2 pan-resistente stammen en 5 stammen met resistentie tegen echinocandinen en fluconazol gevonden. Drie van de 7 patiënten hadden een infectie.

De 2 clusters waren epidemiologisch niet aan elkaar gerelateerd en de patiënten bevonden zich in 2 verschillende Amerikaanse Staten. De patiënten met een resistente Candida auris waren geen van allen voorafgaand aan het kweekonderzoek behandeld met  antifungale middelen met een echinocandine. Om die reden en vanwege de gemeenschappelijke zorgsetting , concluderen de onderzoekers dat transmissie van deze resistente stammen binnen deze zorginstellingen aannemelijk was. Het zou daarmee de eerste keer zijn dat transmissie van pan-resistente of echinocandine-resistente C. auris in zorginstellingen in de VS, is vastgesteld.

Candida auris is een wereldwijd opkomend gist dat ernstige infecties kan veroorzaken bij kwetsbare patiënten. De gist kan zoals hierboven beschreven resistent zijn tegen meerdere klassen antifungale middelen, zoals azolen, echinocandinen en polyenes. C. auris kan de huid, urine en darmen van patiënten koloniseren en lang in zorginstellingen aanwezig blijven. Daarnaast is C. auris geassocieerd met infectieziekte-uitbraken in ziekenhuizen, ondanks verscherpte infectiepreventiemaatregelen. Gebruik van invasieve medische hulpmiddelen, beademing, langdurige opname en recente behandeling met breedspectrumantibiotica zijn risicofactoren voor C. auris-infecties. (Bronnen: Lyman et al. MMWR 2021  Tanne JH BMJ 2021)

 

Hoog aantal Sindbisvirusinfecties in 2021 in Finland

Het Fins Instituut voor Gezondheid en Welzijn meldt een hoog aantal Sindbisvirus(SINV)infecties in 2021. Tot midden oktober zijn 467 patiënten geregistreerd. De laatste keer dat deze aantallen zo hoog waren (N=597) was in 2002. SINV is een door muggen overdraagbaar virus, dat onder vogels voorkomt. Muggen kunnen mensen infecteren, maar transmissie van mens naar mens via muggen is niet bekend. SINV veroorzaakt periodiek epidemieën onder mensen in Finland. Een infectie met SINV kan Pogostaziekte veroorzaken. De symptomen zijn huiduitslag, milde koorts en griepachtige klachten, bij een ernstiger verloop kan pijnlijke artritis ontstaan. De ziekte werd in 1974 voor het eerst ontdekt in Finland in de regio Karelia nabij de Russische grens. Besmettingen van mensen zijn in Nederland nog niet beschreven alhoewel de vondst van antistoffen in standvogels doet vermoeden dat het virus wel aanwezig is. Het RIVM heeft op experimentele basis diagnostische mogelijkheden voor het aantonen van SINV. (Bronnen: Promed, media,  Kurkela et al EID 2004)

Auteur

S. Raven, RIVM, Bilthoven

Correspondentie

S. Raven