contentInfectieziekte
Totaal
week
33- 36
Totaal
week
37- 40
Totaal
week
41- 44
Totaal
t/m week
44; 2021
Totaal
t/m week
44; 2020
 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)- CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome ( SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 3
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 1
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 51 64 47 611 563
 
Groep B2 
Buiktyfus 1 0 0 9 5
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 3 10 3 60 40
Hepatitis B Acuut 3 2 1 42 79
Hepatitis B Chronisch 58 32 20 508 587
Hepatitis C Acuut 1 0 0 14 31
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**) 29 26 12 346 336
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 4 6 7 80 155
Kinkhoest 9 4 4 56 1190
Mazelen 0 0 0 0 2
Paratyfus A 0 0 0 1 3
Paratyfus B 4 1 0 9 3
Paratyfus C 0 0 0 0 1
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 53 49 25 375 277
Shigellose 44 25 5 158 175
Voedselinfectie 1 0 0 10 15
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 0 1 0 2 63
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 0 0 1 3
Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (***) 23 17 20 155 145
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 0 3
Gele Koorts 0 0 0 0 0
Hantavirusinfectie 2 1 0 33 16
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 2 8 10 53 50
Invasieve pneumokokkenziekte (voor kinderen geboren vanaf 2006 en volwassenen van 60 jaar en ouder**** ) 24 57 40 424 37
Legionellose 79 59 12 527 417
Leptospirose 11 4 2 37 56
Listeriose 9 10 3 69 80
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 1 3
Malaria 25 18 9 123 57
Meningokokkenziekte 4 2 2 26 59
Psittacose 3 2 2 42 86
Q-koorts 1 0 0 6 7
Tetanus 0 0 0 0 2
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 0 1
Westnijlvirusinfectie 0 0 0 0 8
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 0 0 0 6 16
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zikavirusinfectie 0 0 0 0 0
           
(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C-virus meldingsplichtig geworden.

(***) Per 1 juli 2019 is een meldingsplicht voor het aantreffen van carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae ( CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales)) ingesteld.

(****) Vanwege de veranderde meldingsplicht zijn de getallen niet te vergelijken met die van 2020

           
           
In de bovenstaande tabel zijn de meldingsplichtige infectieziekten ingedeeld zoals beschreven in de Wet publieke gezondheid. Deze meldingen zijn door de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)'en ingevoerd in Osiris-AIZ en geaccordeerd door het RIVM. De 4-weekse periode waarin een melding valt wordt bepaald op basis van de datum van de 1e ziektedag. Is deze datum niet beschikbaar, dan is respectievelijk datum van de laboratoriumuitslag of de datum van melding bij de GGD leidend.  Het aantal meldingen in deze tabel is onderhevig aan verandering, onder andere omdat meldingen soms met vertraging worden ingevoerd of geaccordeerd in Osiris-AIZ en soms worden teruggetrokken na nader onderzoek. De gegevens uit bovenstaande tabel zijn op 2 november 2021 uit Osiris-AIZ gehaald. Het totale aantal meldingen in een jaar kan afwijken van het totaal van de 4-weekse periodes, indien de eerste of de laatste week van het jaar deels buiten het kalenderjaar vallen. 
           
Voor de meldingen van COVID-19 verwijzen wij naar de website van het RIVM      

Reactie toevoegen