IB maart 2019

Infectieziekten Bulletin, jaargang 30, nummer 2, maart 2019

Infectieziekte Totaal week49- 52 Totaal week1- 4 Totaal week5- 8 Totaal t/m week8; 2019 Totaal t/m week8; 2018
 
Groep A 
MERS Middle East Respiratory Syndrome (Middle East Respiratory Syndrome)-CoV coronavirus (coronavirus) 0 0 0 0 0
Pokken 0 0 0 0 0
Polio 0 0 0 0 0
Severe Acute Respiratory Syndrome (SARS severe acute respiratory syndrome (severe acute respiratory syndrome)) 0 0 0 0 0
Virale hemorragische koorts 0 0 0 0 0
 
Groep B1 
Difterie 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijk influenzavirus 0 0 0 0 0
Humane infectie met dierlijke influenza 0 0 0 0 0
Pest 0 0 0 0 0
Rabiës 0 0 0 0 0
Tuberculose 57 43 55 97 100
 
Groep B2 
Buiktyfus 2 1 1 2 2
Cholera 0 0 0 0 0
Hepatitis A 7 7 6 13 26
Hepatitis B Acuut 6 5 2 7 13
Hepatitis B Chronisch 73 47 30 76 176
Hepatitis C Acuut 3 4 0 4 11
Hepatitis C Chronisch / onbekende duur (**)   23 19 42  
Invasieve groep A-streptokokkeninfectie 22 20 27 47 47
Kinkhoest 382 326 233 555 450
Mazelen 1 3 4 7 2
Paratyfus A 1 0 1 1 2
Paratyfus B 2 2 0 2 2
Paratyfus C 0 0 0 0 0
Rubella 0 0 0 0 0
STEC Shigatoxineproducerende E. coli-stammen (Shigatoxineproducerende E. coli-stammen)/enterohemorragische E.coli-infectie 28 26 10 35 37
Shigellose 26 38 16 53 42
Voedselinfectie 4 2 1 3 4
 
Groep C 
Antrax 0 0 0 0 0
Bof 6 2 1 3 9
Botulisme 0 0 0 0 0
Brucellose 0 1 0 1 0
Chikungunya (*) 0 0 0 0 0
Dengue (*) 0 0 0 0 0
Gele Koorts 0 0 0 0 1
Hantavirusinfectie 1 2 3 5 3
Invasieve Haemophilus influenzae type b-infectie 4 2 3 5 12
Invasieve pneumokokkenziekte (bij kinderen) 8 2 3 5 9
Legionellose 34 19 10 26 60
Leptospirose 0 0 0 0 2
Listeriose 8 8 6 14 12
MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-infectie (clusters buiten ziekenhuis) 0 0 0 0 1
Malaria 18 9 6 14 38
Meningokokkenziekte 17 14 14 27 44
Psittacose 6 2 2 4 5
Q-koorts 1 0 0 0 0
Tetanus 0 0 0 0 0
Trichinose 0 0 0 0 0
Tularemie 0 0 0 0 0
Westnijlvirusinfectie 0 0 0 0 0
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Klassiek 2 1 1 2 4
Ziekte van Creutzfeldt-Jakob - Variant 0 0 0 0 0
Zika 0 0 1 1 2

(*) Chikungunya en Dengue zijn alleen in de Overzeese gebieden meldingsplichtig.
(**) Per 1 januari 2019 is behalve acute hepatitis C ook chronische infectie en herinfectie met het hepatitis C virus meldingsplichtig geworden.