RIVM logo, Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport

Norovirus, je ziet het niet maar het is er wel

Publicatiedatum: 23 november 2011
Wijzigingsdatum: 20 oktober 2016
In deze korte film van GGD Rotterdam Rijnmond ziet u hoe het besmettelijke norovirus zich verspreidt en welke maatregelen u kunt nemen om uzelf en anderen te beschermen.

De film is vooral bedoeld voor medewerkers van verpleeghuizen en woonzorgcentra die te maken krijgen met een uitbraak van norovirus. In de film is te zien hoe het virus zich verspreidt en wat medewerkers zelf kunnen doen om zichzelf en anderen te beschermen, met als belangrijkste maatregel het handen wassen.

http://www.ggdrotterdamrijnmond.nl/filmnorovirus

Home / Documenten en publicaties / 2011 / Norovirus, je ziet het niet maar het is er wel

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu