Onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen

Begin 2018 is een groot landelijk onderzoek gestart om te achterhalen hoe vaak resistente bacteriën in verpleeghuizen voorkomen. Met de resultaten kunnen verpleeghuizen maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan.

Wat zijn resistente bacteriën?

Resistente bacteriën zijn bacteriën die minder gevoelig of ongevoelig zijn voor antibiotica. Mensen die ziek worden van resistente bacteriën, kunnen vaak moeilijker behandeld worden. Antibioticaresistentie is een wereldwijd groeiend probleem. 

Resistente bacteriën komen in Nederland bij een klein deel van de bevolking voor. Zij bevinden zich meestal in de darmen. De meeste mensen merken er niets van. Ze worden zelf niet ziek, maar kunnen deze bacteriën soms doorgeven aan anderen. Kwetsbare mensen (zoals mensen met een verminderde weerstand) kunnen echter wel ziek worden van deze bacteriën. Zij kunnen bijvoorbeeld een blaasontsteking krijgen. 

Omdat de behandeling van resistente bacteriën moeilijker is, zijn patiënten vaak langer of ernstiger ziek. Daarom is het belangrijk om te zorgen dat zulke bacteriën zich niet verspreiden, zeker bij mensen met een zwakke gezondheid.

Inzicht nodig in voorkomen resistente bacteriën

Om de bestrijding van resistente bacteriën in Nederland goed vorm te geven, is het belangrijk te weten hoe vaak resistentie voorkomt in de zorgsector. Op dit moment is het onduidelijk wat de omvang van de resistentie-problematiek is in de langdurige zorg. Daarom start het 'Puntprevalentieonderzoek dragerschap resistente bacteriën in verpleeghuizen (PPO)'. In dit onderzoek wordt op één moment gemeten of en welke resistente bacteriën aanwezig zijn bij cliënten van verpleeghuizen. 

Wie doet het onderzoek naar resistente bacteriën?

In totaal zullen ongeveer 300 verpleeghuizen meedoen met het onderzoek. In deze huizen doen ongeveer 40 cliënten mee. Bij hen wordt onderzocht of ze resistente bacteriën bij zich dragen. De verpleeghuizen voeren een groot deel van het onderzoek uit. De regionale zorgnetwerken coördineren het onderzoek in hun regio en zijn aanspreekpunt voor de verpleeghuizen. Het RIVM voert de landelijke coördinatie over het onderzoek en zorgt voor een rapportage. Het onderzoek is een opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Meer informatie

Op deze pagina vindt u een filmpje over het onderzoek en folders met meer informatie. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur een e-mail naar ppo@rivm.nl

Meedoen?

Wilt u met uw verpleeghuis meedoen aan het onderzoek? Op de pagina's voor professionals vindt u meer informatie.

oude vrouw krijgt creme op haar handen door verpleegster

Filmpje onderzoek naar resistente bacterien in verpleeghuizen

Download deze video

Folder puntprevalentieonderzoek verpleeghuis

Clientfolder vertegenwoordigers

Clientfolder Puntprevalentieonderzoek deelname info

Home / Onderwerpen / A / Antibioticaresistentie / Onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu