Puntprevalentieonderzoek resistente bacteriën verpleeghuizen

Begin 2018 start een groot landelijk puntprevalentieonderzoek (PPO) om te achterhalen hoe vaak dragerschap van resistente bacteriën in verpleeghuizen voorkomt. Met de resultaten kunnen verpleeghuizen maatregelen nemen om verspreiding van deze bacteriën tegen te gaan.

Waarom dit onderzoek?

Antibioticaresistentie is een wereldwijd groeiend probleem. Om de bestrijding hiervan in Nederland goed vorm te geven, is het belangrijk inzicht te hebben in hoe vaak resistentie voorkomt in de zorgsector. Daarom wordt dit onderzoek gestart.

Wat houdt dit onderzoek naar resistente bacteriën in?

In totaal zullen 300 verpleeghuizen meedoen met dit onderzoek. In elk huis worden ongeveer 40 cliënten onderzocht op dragerschap van ESBL-producerende Enterobacteriaceae (ESBL) en Carbapenemase-producerende Enterobacteriaceae (CPE). Dit gebeurt met een peri-anaal swab tijdens de dagelijkse verzorging. De verpleeghuizen voeren een groot deel van het onderzoek uit. De regionale zorgnetwerken coördineren het onderzoek in hun regio en zijn aanspreekpunt voor de verpleeghuizen. Het RIVM voert de landelijke coördinatie over het onderzoek en zorgt voor een rapportage. Het onderzoek is een opdracht van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport.

Inzicht in prevalentie resistente bacteriën

Het PPO geeft inzicht in hoe vaak dragerschap van ESBL en CPE voorkomt in verpleeghuizen, op landelijk en regionaal niveau. Dit inzicht helpt om de landelijke bestrijding van antibioticaresistentie te sturen en de dreiging beter aan te pakken. Ook deelnemende verpleeghuizen krijgen inzicht in de situatie in hun huis. Wanneer er in een verpleeghuis een onverwachte vorm van resistentie wordt gevonden of sprake is van een uitbraak, dan wordt het verpleeghuis voorzien van hulp bij de aanpak.

Meer informatie

Aan de rechterkant vindt u filmpjes en folders met meer informatie. Heeft u vragen, opmerkingen of suggesties? Stuur een e-mail naar ppo@rivm.nl. U kunt ons ook bellen met vragen over PPO op telefoonnummer 030-2747574 (bereikbaar tussen 9.30 en 12.00 uur)

Blijf op de hoogte

Vanaf maart 2018 verschijnt maandelijks een nieuwsbrief over PPO. Met deze nieuwsbrief brengen we u op de hoogte van de laatste stand van zaken van het PPO en delen we ervaringen uit de praktijk. Blijf op de hoogte en meldt u aan voor de nieuwsbief PPO.

Meedoen?

Wilt u als verpleeghuis meedoen aan dit onderzoek? Laat het weten via ppo@rivm.nl. Wij beantwoorden eventuele vragen en brengen u in contact met het zorgnetwerk uit uw regio voor de uitvoering van het onderzoek.

 

Ouderen verpleeghuis

Filmpje onderzoek naar resistente bacterien in verpleeghuizen

Download deze video

Meer informatie voor professionals

Home / Onderwerpen / A / Antibioticaresistentie / Onderzoek naar resistente bacteriën in verpleeghuizen / Puntprevalentieonderzoek resistente bacteriën verpleeghuizen

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu