Meningokokken

Meningokokkenziekte is een zeer ernstige infectieziekte die veroorzaakt wordt door een bacterie, de meningokok. De infectie geeft een ernstig ziektebeeld zoals hersenvliesontsteking of een bloedvergiftiging, die zich snel kan ontwikkelen tot een shock waar veel mensen aan overlijden. Er zijn verschillende typen meningokokken. In Nederland worden mensen vooral ziek van de serogroepen B, C, W en Y. Vaccinatie tegen meningokokkenziekte serogroep C is in Nederland sinds 2002 opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor kinderen van 14 maanden. 

Deel dit niet met je vrienden Deelditnietmetjevrienden.nl

Per 1 oktober 2018 krijgt iedereen die dit jaar tussen 1 mei en 31 december 14 jaar wordt, een uitnodiging voor een prik tegen meningokokkenziekte. Kijk voor meer informatie hierover op www.deelditnietmetjevrienden.nl

Wat  is meningokokkose of meningokokkenziekte?

Meningokokkose, of meningokokkenziekte is een verzamelnaam voor ziekten die worden veroorzaakt door een bacterie, de meningokok. De bacterie is van mens op mens overdraagbaar. De bacterie bevindt zich gewoonlijk in de neusholte van gezonde mensen zonder ziekteverschijnselen te veroorzaken. Als deze bacterie in de bloedbaan of in het zenuwstelsel komt kan het ernstige ziektebeelden geven zoals bloedvergiftiging of hersenvliesontsteking. Dit noemen we invasieve ziekten.
Vaccinatie tegen meningokokken type C (MenC) wordt aan alle kinderen in Nederland aangeboden via het Rijksvaccinatieprogramma. Vanaf 2018 zal het huidige vaccinatieprogramma tegen meningokokken uitgebreid worden met vaccinatie tegen typen A, W en Y (Zie ook Minister past vaccinatie tegen meningokokken aan). Een invasieve infectie met meningokokken kan ernstige ziektebeelden geven zoals hersenvliesontsteking (meningitis) of bloedvergiftiging (sepsis). Er zijn verschillende typen meningokokken waarvan in Nederland voornamelijk B, C, W en Y voorkomen.

Ziekteverschijnselen

Een groot aantal mensen draagt de meningokok tijdelijk bij zich in de neus of keel zonder dat zij zelf ziek worden. Zo nu en dan dringt de meningokok verder het lichaam binnen en veroorzaakt een ernstige infectie. Meningokokkeninfectie is een verraderlijke ziekte door het snelle verloop ervan.

  • De eerste verschijnselen zijn vaak verkoudheid, hangerigheid en een grieperig gevoel.
  • Na het opkomen van de eerste verschijnselen verergert de ziekte snel, met hoge koorts.
  • Een signaal dat duidelijk op ernstige ziekte wijst is nekstijfheid, dit is een symptoom van hersenvliesontsteking.
  • Heel jonge kinderen kunnen luierpijn krijgen. Ze huilen dan heftig bij het verschonen.
  • Een ander alarmsignaal is onderhuidse bloedinkjes (paars/rode puntjes) die niet weg te drukken zijn. Dit kan duiden op bloedvergiftiging.

Besmetting en preventie

De overdracht van de meningokok gaat van mens op mens via druppeltjes vanuit de neus-keelholte. Besmetting gebeurt door het inademen van kleine druppeltjes of via direct contact zoals zoenen. De bacteriën kunnen weken tot maanden in de neus- en keelholte blijven zonder ziekte te veroorzaken. Ook zonder ziekteverschijnselen geldt dat degene die de bacterie bij zich draagt anderen kan besmetten. De tijd tussen besmetting en begin van de ziekte ligt meestal tussen 1 en 3 dagen, maar kan soms tot 10 dagen oplopen. Vaccinatie tegen MenC maakt sinds september 2002 deel uit van het Rijksvaccinatieprogramma. De vaccinatie wordt gegeven op de leeftijd van 14 maanden. Kort daarvoor (medio 2002) is een eenmalige landelijke vaccinatiecampagne uitgevoerd om kinderen tussen 1-18 jaar te vaccineren tegen MenC. In 2018 zal de huidige MenC-vaccinatie op 14 maanden vervangen worden door een MenACWY-vaccinatie die bescherming biedt tegen 4 typen meningokokken. Ook zullen tieners een MenACWY-vaccinatie aangeboden krijgen.

Hoe vaak komt het voor?

Sinds de invoering van MenC-vaccinatie in 2002 is het aantal ziektegevallen door MenC sterk afgenomen van bijna 300 in 2001 naar minder dan 10 per jaar. Het aantal ziektegevallen daalde zowel in gevaccineerde als niet- gevaccineerde leeftijdsgroepen door minder verspreiding/circulatie. Ziekte door type B meningokokken is sinds eind jaren ’90 sterk gedaald en momenteel zijn er ongeveer 70 ziektegevallen per jaar door type B. Ziekte door type W meningokokken neemt sinds 2015 toe (Zie Toename meningokokkenziekte serogroep W sinds oktober 2015). Vanwege deze toename wordt het huidige vaccinatie programma tegen meningokokken uitgebreid met vaccinatie tegen MenW. (Zie ook Minister past vaccinatie tegen meningokokken aan). Jaarlijks zijn er 10-20 patiënten met meningokokkenziekte door type Y.

 

Aantal gevallen van invasieve meningokokkenziekte per jaar

Figuur  1. Aantal patiĆ«nten met invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door type B, C, W en Y, 1992-2017
Figuur  1. Aantal patiënten met invasieve meningokokkenziekte veroorzaakt door type B, C, W en Y, 1992-2017.


De gegevens zijn afkomstig van het Nederlands Referentielaboratorium voor Bacteriële Meningitis (AMC/RIVM).

Zie voor meer informatie en bronvermelding de LCI-richtlijn Meningokokken-meningitis en -sepsis.

 

 

 
 

Home / Onderwerpen / M / Meningokokken

RIVM De zorg voor morgen begint vandaag
Menu