Projectteam Centrale Voorziening Geluidgegevens

Geluidexpert

Dorien Lolkema

Onderzoeker Geluid, licht, en luchtkwaliteit

Voor het project Centrale Voorziening Geluidgegevens vervul ik de brugfunctie tussen geluid, beleid, en digitale ondersteuning. Daarvoor ben ik nauw betrokken bij ontwikkelingen rond de Omgevingswet en het aanvullingsspoor Geluid.

Contactgegevens

Tel: 06 29 20 90 43

Email: dorien.lolkema@rivm.nl

Projectmanager

Danny Hendriks

Projectmanager

Ik ben één van de project-/programmamanagers van I-Interim Rijk van BZKBinnenlandse Zaken en KoninkrijkrelatiesKitty de Bruin, manager afdeling Lucht, klimaat en geluid bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft mij eind 2018 gevraagd te helpen om het CVGG-project van de grond te krijgen. Een mooie complexe uitdaging, waaraan ik iedere dag met veel plezier werk.

Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact met mij op.

Contactgegevens

Tel: 06 52 75 24 12

Email: danny.hendriks@rivm.nl

Projectleider IMG

Sander Teeuwisse

Adviseur Milieukwaliteit (lucht en geluid)

Binnen het projectteam CVGG ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van het Informatiemodel Geluid. In dit Informatiemodel wordt vastgelegd welke gegevens in welke situatie aangeleverd moet worden en op welke manier. Dit bevordert de transparantie en eenduidigheid in de gegevensuitwisseling. Het betreft hier zowel het aanleveren (uploaden) als ophalen (downloaden) van gegevens.

Contactgegevens

Tel:  06 29 09 82 42

Email: sander.teeuwisse@rivm.nl

 

Projectarchitect

Danny Greefhorst

Projectarchitect CVGG

Als projectarchitect ben ik verantwoordelijk voor het bepalen van de oplossingsrichting op hoofdlijnen. Daarbij vertaal ik de wet- en regelgeving en de informatiebehoeften naar welke gegevens en functionaliteiten er nodig zijn. Ik neem daar ondermeer mijn kennis mee van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de aansluiting van informatieproducten, waaraan ik namens RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al een aantal jaar deelneem. 

Contactgegevens

Tel: 06 45 23 992 6

Email: danny.greefhorst@rivm.nl

Geluidexpert

Eef Joosten

Onderzoeker Geluid

Binnen het Expertisecentrum Geluid ben ik verantwoordelijk voor de Geluidmonitor en het Trendmeetnet Geluid. Ik houd me vooral bezig met het valideren van berekeningen met betrekking tot de geluidproductie van weg- en spoorverkeer. Ik doe dit door middel van steekproefsgewijze metingen. Voor het project Centrale Voorziening Geluidgegevens heb ik vooral een adviserende rol in het berekenen van de geluidproductie op industrieterreinen.  

Contactgegevens

Tel: 06 15 95 92 03

Email: eef.joosten@rivm.nl

Informatieadviseur

 Jan Skornsek

Informatieadviseur

Als (geo-)infomatieadviseur gaat mijn aandacht vooral uit naar het inzichtelijk maken van de informatiebehoefte en het opstellen van requirements voor de CVGG. Hiervoor ben ik in gesprek met de diverse stakeholders (o.a. beleidmakers, geluidexperts, bronhouders, architecten). Hiervoor was ik betrokken bij het DSO-Landelijke Voorziening, Informatiehuizen, en het rekeninstrumentarium AERIUS.

Contactgegevens

Tel: 06 42 39 61 06

Email: jan.skornsek@rivm.nl

 

 

Communicatieadviseur

 Stefanie Bekker

 Sr. communicatieadviseur a.i.

 

Contactgegevens

Email: stefanie.bekker@rivm.nl 

Projectondersteuner

Anna van der Steur

Projectondersteuner CVGG

 

Contactgegevens

Direct nummer: 030 27 42 755

Email: anna.van.der.steur@rivm.nl

Centraal emailadres CVGG: cvgg@rivm.nl