Voor de ontwikkeling van de Centrale Voorziening Geluidgegevens is een een projectteam samengesteld. Heeft u een vraag op een specifiek gebied? Raadpleeg dan een van de experts. Voor algemene vragen kunt u ook mailen naar cvgg@rivm.nl.

 

Projectteam Centrale Voorziening Geluidgegevens

Product owner

Dorien Lolkema

Binnen het project vervul ik de rol van product owner. Ik vertaal de projectdoelen en wensen van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers naar het ontwikkelteam. Dit kan ik alleen doen door inzicht te verkrijgen. Een groot deel van mijn tijd ben ik dan ook in gesprek met gebruikers van de voorziening. Vervolgens geef ik, in sprints van twee weken, richting het ontwikkelteam aan welke functionaliteiten zij de komende periode gaan realiseren en ben ik degene die het gerealiseerde werk  ' accepteert.' 

Contactgegevens

Tel: 06 29 20 90 43

Email: dorien.lolkema@rivm.nl

Projectmanager

Danny Hendriks

Ik ben één van de project-/programmamanagers van I-Interim Rijk van BZKBinnenlandse Zaken en KoninkrijkrelatiesKitty de Bruin, manager afdeling Lucht, klimaat en geluid bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu, heeft mij eind 2018 gevraagd te helpen om het CVGG-project van de grond te krijgen. Een mooie complexe uitdaging, waaraan ik iedere dag met veel plezier werk.

Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact met mij op.

Contactgegevens

Tel: 06 52 75 24 12

Email: danny.hendriks@rivm.nl

Projectleider IMG

Jan Skornsek

Jan Skornsek

Binnen het projectteam ben ik verantwoordelijk voor het realiseren van het Informatiemodel Geluid. In dit Informatiemodel wordt vastgelegd welke gegevens in welke situatie aangeleverd moet worden en op welke manier. Dit bevordert de transparantie en eenduidigheid in de gegevensuitwisseling. Het betreft hier zowel het aanleveren (uploaden) als open (downloaden) van gegevens.

Daarnaast gaat mijn aandacht als (geo) informatieadviseur uit naar het inzichtelijk maken van de informatiebehoefte  en het opstellen van requirements voor de CVGG. Hiervoor ben ik in gesprek met diverse partijen, zoals beleidmakers, geluidexperts, bronhouders en architecten). Hiervoor was ik betrokken bij het DSO- Landelijke Voorziening, Informatiehuizen en het rekeninstrumentarium AERIUS

Contactgegevens

Tel:  06 42 39 61 06

Email: jan.skornsek@rivm.nl

 

Projectarchitect

Danny Greefhorst

Als projectarchitect ben ik verantwoordelijk voor het bepalen van de oplossingsrichting op hoofdlijnen. Daarbij vertaal ik de wet- en regelgeving en de informatiebehoeften naar welke gegevens en functionaliteiten er nodig zijn. Ik neem daar ondermeer mijn kennis mee van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de aansluiting van informatieproducten, waaraan ik namens RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu al een aantal jaar deelneem. 

Contactgegevens

Tel: 06 45 23 992 6

Email: danny.greefhorst@rivm.nl

Geluidexpert

Eef Joosten

Binnen het Expertisecentrum Geluid ben ik verantwoordelijk voor de Geluidmonitor en het Trendmeetnet Geluid. Ik houd me vooral bezig met het valideren van berekeningen met betrekking tot de geluidproductie van weg- en spoorverkeer. Ik doe dit door middel van steekproefsgewijze metingen. Voor het project Centrale Voorziening Geluidgegevens heb ik vooral een adviserende rol in het berekenen van de geluidproductie op industrieterreinen.  

Contactgegevens

Tel: 06 15 95 92 03

Email: eef.joosten@rivm.nl

Relatiebeheerder

Rona Helder

Bij het project CVGG ben ik verantwoordelijk voor de contacten met decentrale overheden. De betrokkenheid van decentrale overheden is essentieel voor het ontwikkelen en functioneren van de Centrale Voorziening Geluidgegevens door hun rollen als bronhouder én gebruiker van geluidsgegevens. Ik draag graag bij aan het versterken van de samenwerking met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten en waterschappen. Daarbij neem ik onder meer mijn eerdere ervaringen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee én projecten over het Aanvullingsspoor geluid, de Omgevingswet en Swung-2. Daarnaast zorg ik voor de verbinding van het project CVGG met de andere projecten en ontwikkelingen bij het Expertisecentrum Geluid van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu.

Contactgegevens

Tel: 06 50 15 43 14

E-mail: rona.helder@rivm.nl

 

Scrum master

Sander Teeuwisse

Als Scrum master is het mijn taak om te zorgen dat het ontwikkelteam goed functioneert, het agile gedachtengoed hanteert en eventuele belemmeringen in de voortgang wegneem. Dit betekent dagelijkse afstemming met het ontwikkelteam en in nauw contact staan met de product owner. Het doel voor mij als scrum master is het werk van het ontwikkelteam zo makkelijk mogelijk te maken. Voor mij een nieuwe rol en heb er zin om deze mij goed eigen te maken.

Naast mijn rol als Scrum Master in het CVGG project ben ik bij het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu ook actief op het vakgebied luchtkwaliteit.

Contactgegevens

Tel: 06 29 09 82 42

Email: sander.teeuwisse@rivm.nl

Ontwikkelteam

Met kennis van software-ontwikkeling  en geo-data is een ontwikkelteam in januari 2020 gestart met de bouw van de digitale voorziening. Het komende jaar slaan (v.l.n.r) Nouh Lahouel, Gosse Bakker, Sander Voetberg en Julien Langeveld de handen ineen, ieder vanuit zijn expertise en kennis, om in zogeheten ‘sprints’ telkens een onderdeel van de voorziening te realiseren. Op deze manier groeit de voorziening naar een bruikbaar systeem met steeds meer functionaliteiten. De resultaten van de sprints worden getoond tijdens zogeheten demo’s. Op termijn worden deze demo-sessies beschikbaar gesteld voor brondhouders en gebruikers van de voorziening.

Voor vragen of opmerkingen over de bouw van de digitale voorziening kan contact worden opgenomen via cvgg@rivm.nl