Projectteam Centrale Voorziening Geluidgegevens

Product owner

Dorien Lolkema

Binnen het project vervul ik de rol van product owner. Ik vertaal de projectdoelen en wensen van de opdrachtgever en toekomstige gebruikers naar het ontwikkelteam. Dit kan ik alleen doen door inzicht te verkrijgen. Een groot deel van mijn tijd ben ik dan ook in gesprek met gebruikers van de voorziening. Vervolgens geef ik, in sprints van twee weken, richting het ontwikkelteam aan welke functionaliteiten zij de komende periode gaan realiseren en ben ik degene die het gerealiseerde werk  ' accepteert.' 

Contactgegevens

Email: dorien.lolkema@rivm.nl

Projectmanager

Foto van de nieuwe projectmanager van de projectgroep Centrale Voorziening Geluidgegevens (CVGG)

Marjolijn Brouwer

Sinds februari 2022 ben ik de projectmanager van het project Centrale Voorziening Geluidgegevens. De projectmanager voert alle taken uit die je van een projectmanager kan verwachten. Zoals de bewaking van de kosten versus het budget, bewaken van de voortgang, bewaken van de kwaliteit van de op te leveren producten, zorgen voor de juiste bemensing van het project en afstemming met de opdrachtgever. Ik stap hiermee op een rijdende trein, want er is al ontzettend veel gebeurd en het team draait goed. De uitdaging is dat we dit jaar een werkende landelijke productieomgeving neerzetten en dat we een stabiele beheeromgeving inrichten.

Neem bij vragen of opmerkingen gerust contact met mij op.

Contactgegevens

Email: marjolijn.brouwer@rivm.nl

Informatieadviseur

Jan Skornsek

Jan Skornsek

Als  (geo) informatieadviseur ondersteun ik de productowner met het inzichtelijk maken van de informatiebehoefte en het opstellen van requirements (eisen) voor de CVGG. Hiervoor ben ik in gesprek met diverse partijen, zoals beleidmakers, geluidexperts, bronhouders, architecten en softwareontwikkelaars.  Daarnaast ben ik binnen het team het aanspreekpunt voor het proefdraaien. Eerder was ik betrokken het porgramma DSO- Landelijke Voorziening, Informatiehuizen en het rekeninstrumentarium AERIUS.

Contactgegevens

Email: jan.skornsek@rivm.nl

Projectarchitect

Danny Greefhorst

Als projectarchitect ben ik verantwoordelijk voor het bepalen van de oplossingsrichting op hoofdlijnen. Daarbij vertaal ik de wet- en regelgeving en de informatiebehoeften naar welke gegevens en functionaliteiten er nodig zijn. Ik neem daar ondermeer mijn kennis mee van het Digitaal Stelsel Omgevingswet (DSO) en de aansluiting van informatieproducten, waaraan ik namens RIVM al een aantal jaar deelneem. 

Contactgegevens

Email: danny.greefhorst@rivm.nl

Relatiebeheerder

Rona Helder

Bij het project CVGG ben ik verantwoordelijk voor de contacten met de bronhouders en andere stakeholders. De betrokkenheid van bronhouders is belangrijk voor het ontwikkelen en functioneren van de Centrale Voorziening Geluidgegevens omdat zij straks verantwoordelijk worden voor het aanleveren de geluidgegevens aan de voorziening.

Ik draag graag bij aan het versterken van de samenwerking met gemeenten, provincies, omgevingsdiensten, waterschappen, Rijkswaterstaat, ProRail en akoestische bureaus. Daarbij neem ik onder meer mijn eerdere ervaringen bij de Vereniging van Nederlandse Gemeenten mee én projecten over het Aanvullingsspoor geluid en de Omgevingswet.

Daarnaast zorg ik voor de verbinding van het project CVGG met de andere projecten en ontwikkelingen bij het Expertisecentrum Geluid van het RIVM.

Contactgegevens

E-mail: rona.helder@rivm.nl

Scrum master

Sander Teeuwisse

Als Scrum master is het mijn taak om te zorgen dat het ontwikkelteam goed functioneert, het agile gedachtengoed hanteert en eventuele belemmeringen in de voortgang wegneem. Dit betekent dagelijkse afstemming met het ontwikkelteam en in nauw contact staan met de product owner. Het doel voor mij als scrum master is het werk van het ontwikkelteam zo makkelijk mogelijk te maken. 

Naast mijn rol als Scrum Master in het CVGG project ben ik bij het RIVM ook actief op het vakgebied luchtkwaliteit.

Contactgegevens

Email: sander.teeuwisse@rivm.nl

Ontwikkelteam

Foto van de 5 leden van het Ontwikkelteam binnen de projectgroep CVGG

Met kennis van softwareontwikkeling  en geo-data is het ontwikkelteam in januari 2020 gestart met de bouw van de CVGG. Het ontwikkelteam heeft enkele personele wijzigingen gehad sinds het begin en bestaat op dit moment uit Nouh Lahouel, Gosse Bakker, Michiel Pelt, Rishen Soekhoe en Peter van der Werf. In zogeheten ‘sprints’ wordt telkens een onderdeel van de voorziening gerealiseerd. Op deze manier groeit de voorziening naar een bruikbaar systeem met steeds meer functionaliteiten. De resultaten van de sprints worden getoond tijdens de demo’s. 

Op dit moment werkt het ontwikkelteam aan het beschikbaar maken van de applicatie, een betere beveiliging en het uitbreiden van de functionaliteiten in de applicatie voor aanlevering in het kader van de END (Environmental Noise Directive). Na 1 juli zal het team zich focussen op verdere ontwikkeling van het geluidregister.

Wilt u een demo bijwonen of heeft u vragen of opmerkingen over de bouw van de CVGG? Mail dan naar cvgg@rivm.nl.