Publicatielijst LIS Laboratorium voor Infectieziekten en Screening (Laboratorium voor Infectieziekten en Screening)/IDS Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance (Centrum Infectieziekteonderzoek, Diagnostiek en laboratorium Surveillance) 2012

Gerelateerde onderwerpen


 • Cryptosporidiose

  Cryptosporidiose wordt veroorzaakt door een eencellige parasiet (protozo): Cryptosporidium. • Type-Ned

  Het Typeringsnetwerk-Nederland (Type-Ned) is een online laboratoriumnetwerk dat mogelijk pathogene micro-organismen monitort op moleculair niveau. Typeerresultaten en epidemiologische gegevens zijn snel en eenvoudig beschikbaar voor de medisch microbiologisch laboratoria.  • Hantavirus

  Er bestaan verschillende soorten hantavirussen. Muizen en ratten kunnen hantavirus bij zich dragen en mensen besmetten. Deze virussen zijn niet van mens op mens overdraagbaar. De hantavirussen die in Nederland voorkomen zijn Puumalavirus, Seoulvirus en Tulavirus. Hantavirusinfectie komt in Nederland zelden voor. • Hepatitis B

  Hepatitis B is een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis B-virus. De overdracht kan plaatsvinden van moeder op kind bij de geboorte, door seksueel contact of contact met bloed. • Hepatitis C

  Hepatitis C geeft een ontsteking van de lever die ontstaat door besmetting met het hepatitis C-virus. Mensen kunnen ongemerkt besmet zijn en pas na jaren klachten krijgen. Het hepatitis C-virus wordt vooral overgedragen via besmet bloed.  • Hepatitis E

  Hepatitis E is een ontsteking van de lever die veroorzaakt wordt door het hepatitis E-virus. De meeste mensen die besmet zijn met dit virus hebben geen ziekteverschijnselen. Mensen die al een medische aandoening hebben kunnen makkelijker klachten krijgen van een hepatitis E-infectie. • Vijfde ziekte

  Vijfde ziekte (erythema infectiosum) is een besmettelijke vlekjesziekte. Mensen krijgen het door het parvovirus B19. De ziekte komt vooral voor bij kinderen. Meestal worden zij niet erg ziek.  

 • MRSA

  MRSA staat voor meticilline-resistente Staphylococcus aureus. In de volksmond staat het bekend als de 'ziekenhuisbacterie' omdat het vooral in ziekenhuizen uitbraken veroorzaakt. De MRSA bacterie is ongevoelig (resistent) voor een behandeling met antibiotica die lijken op het middel meticilline, een groep middelen die veel gebruikt wordt. MRSA bacteriƫn zijn onderdeel van de bijzonder resistente micro-organismen (BRMO). • Salmonella

  De salmonellabacterie zorgt in Nederland regelmatig voor darminfecties bij mensen. De bacterie kan in veel verschillende levensmiddelen voorkomen, maar vooral in die van dierlijke oorsprong zoals vlees, eieren en zuivelproducten.