Micro-organismen die resistent zijn tegen de eerstekeuze-antibiotica of tegen meerdere groepen antibiotica noemen we bijzonder resistente micro-organismen (BRMObijzonder resistente micro-organismen). 

Resistentie van micro-organismen tegen meerdere groepen antibiotica komt steeds meer voor. Het gevolg is dat uitgeweken moet worden naar reservemiddelen waartegen ook in toenemende mate resistentie dreigt te ontstaan. Verspreiding van BRMObijzonder resistente micro-organismen vormt een serieuze bedreiging voor zorginstellingen. Hoe complexer en intensiever de medische zorg, hoe groter de bedreiging. Patiënten die een infectie hebben met BRMO zullen in de regel langer opgenomen blijven in het ziekenhuis en mogelijk een slechtere prognose hebben. De meerkosten voor verlengde- en intensievere therapie kunnen aanzienlijk zijn, maar zijn moeilijk te voorspellen. Daarnaast zijn er vergaande gevolgen voor de continuïteit van zorg (door bijvoorbeeld opnamestop).

Bacteriën behorend tot BRMO anders dan MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus, XDRExtensive drug resistent-TBtuberculose en gonokokken
 
Naam bacterie Meest gebruikte term voor bijzonder resistentie

Enterobacteriën zoals:

  • Escherichia sppspecies
  • Klebsiella spp
  • Proteae spp
  • Derdegeneratie-cefalosporinesresistentie: ESBLExtended spectrum beta-lactamases
  • Carbapenem-resistentie: CPECarbapenamse-producerende enterobacteriaceae, dit omvat o.a. KPCklebsiella pneumoniae carbapenemase, OXAoxacilline hydrolyserend metallo betalactamase-48, IMPimipenemase Japan, VIMVerona integron-encoded metallo beta lactamase en NDMNew Delhi Metallo-β-Lactamase
  • Fluorochinolonen- en aminoglycosiden-resistentie (dubbelresistentie)
Stenotrophomonas maltophilia -
Acinetobacter spp -
Pseudomonas spp Carbapenem-resistentie: VIM
Enterococcus faecium Vancomycine- + amoxicillineresistentie: VREvacomicineresistente enterokok
Overzicht beschikbare richtlijnen MRSA en BRMO per zorgverlenende instelling/zorgverlener
 
Instelling Richtlijnen
Ziekenhuizen
Verpleeg-/verzorgingshuizen
Thuiszorginstellingen
Revalidatiecentra
Psychiatrisch ziekenhuis/GGZgeestelijke gezondheidszorg-instelling

In de LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid-hygiënerichtlijn voor psychiatrische instellingen wordt verwezen naar de WIP-richtlijnen

Verstandelijk beperkten-zorg
Huisartsen

MRSA en BRMO worden niet in de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk genoemd

Fysiotherapiepraktijken
Ambulance
Consultatiebureaus
Tandheelkundige praktijken
Overige instellingen
(bijvoorbeeld (medische) kinderdagverblijven, verloskundigenpraktijken, thuissituatie/mantelzorg)

*Welke richtlijn van toepassing is per situatie beoordelen (woonvorm/wie verleent (medische) zorg/risicogroep/risicofactoren).

 

Presentatie BRMO

In de Powerpoint-presentatie BRMO (klein / groot) wordt de richtlijn op een leuke manier gepresenteerd.