Bacteriën die ongevoelig (resistent) zijn voor de meeste antibiotica noemen we bijzonder resistente micro-organismen (BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen)). Een van de bekendste BRMO is MRSA. Andere voorbeelden zijn ESBL, VRE en CPE. Bacteriën die resistent zijn voor meerdere groepen antibiotica komen steeds vaker voor.

Dragerschap of infectie

Je kunt een resistente bacterie bij je dragen zonder ziek te worden. Dit noemen we dragerschap. Wanneer je drager bent van een resistente bacterie, word je daarvoor meestal niet behandeld. Je bent namelijk niet ziek van de bacterie. Je kunt deze bacterie op een gegeven moment vanzelf weer kwijtraken. We weten dat een groot deel van de mensen met een resistente bacterie een lange tijd drager is van deze bacterie. Soms wel meer dan een jaar. In sommige situaties worden MRSA Methicilline-resistente Staphylococcus aureus (Methicilline-resistente Staphylococcus aureus)-dragers wel behandeld. Je arts informeert je in dat geval daarover.

Je wordt niet zieker van de resistente bacterie dan van een bacterie die niet resistent is. Wanneer een resistente bacterie een ontsteking (infectie) veroorzaakt, is deze moeilijker te behandelen, omdat  sommige antibiotica niet meer werken. Als je een infectie hebt waarvoor antibiotica nodig zijn, kan het soms nodig zijn dat je voor behandeling wordt opgenomen in het ziekenhuis. Het hangt er mede van af of je de antibiotica zelf kunt innemen, of dat de dokter dit moet toedienen via een infuus.

Wat betekent dit voor mij?

Als je drager bent van een resistente bacterie heeft dit voor jou, als je gezond bent, geen gevolgen. Dit geldt ook voor de gezonde mensen in jouw omgeving. Hoewel je in je eigen omgeving de resistente bacteriën wel kunt overdragen, kun je zonder problemen je dagelijkse dingen doen. Zoals boodschappen doen, visite ontvangen, naar school, werk of een verjaardag gaan. Je hoeft met de mensen waar je mee samenwoont niet anders om te gaan dan je gewend bent. Je kunt familie en vrienden omhelzen, kussen en knuffelen. Dat is geen probleem. Als je zwanger bent, is er ook geen risico voor jou zelf of voor de ongeboren baby.

Je hoeft niet extra schoon te maken als je drager bent van een resistente bacterie. Het is voldoende om de gewone hygiëne toe te passen. Denk hierbij bijvoorbeeld aan handen wassen met water en zeep na ieder toiletbezoek en voor je gaat eten of eten klaarmaakt.

Maatregelen

Wanneer worden er maatregelen genomen? Mensen die ziek of verzwakt zijn, kunnen wel klachten krijgen van een resistente bacterie. Deze is dan ook nog eens moeilijk te behandelen. Op plekken waar patiënten verzorgd worden, worden daarom maatregelen genomen om de verspreiding van resistente bacteriën te voorkomen. Als je zorg ontvangt in een instelling of in de thuiszorg, kan het zijn dat de zorgverleners maatregelen moeten nemen als ze jou verzorgen zodat zij de resistente bacterie niet verspreiden naar anderen. Er kunnen voor elke situatie en zorgverlener die bij je komt andere regels gelden. De maatregelen kunnen voor iedere BRMO bijzonder resistente micro-organismen (bijzonder resistente micro-organismen) verschillend zijn.

Bacteriën behorend tot BRMO anders dan MRSA, XDR Extensive drug resistent (Extensive drug resistent)-TB tuberculose (tuberculose) en gonokokken
 
Naam bacterie Meest gebruikte term voor bijzonder resistentie

Enterobacteriën zoals:

 • Escherichia spp species (species)
 • Klebsiella spp
 • Proteae spp
 • Derdegeneratie-cefalosporinesresistentie: ESBL Extended spectrum beta-lactamases (Extended spectrum beta-lactamases)
 • Carbapenem-resistentie: CPE Carbapenemase-producerende enterobacterales (Carbapenemase-producerende enterobacterales), dit omvat o.a. KPC klebsiella pneumoniae carbapenemase (klebsiella pneumoniae carbapenemase), OXA Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase (Oxacilline hydrolyserend metallo beta lactamase)-48, IMP imipenemase Japan (imipenemase Japan), VIM Verona integron-encoded metallo beta lactamase (Verona integron-encoded metallo beta lactamase) en NDM New Delhi Metallo-β-Lactamase (New Delhi Metallo-β-Lactamase)
 • Fluorochinolonen- en aminoglycosiden-resistentie (dubbelresistentie)
Stenotrophomonas maltophilia -
Acinetobacter spp -
Pseudomonas spp Carbapenem-resistentie: VIM
Enterococcus faecium Vancomycine- + amoxicillineresistentie: VRE vacomicineresistente enterokok (vacomicineresistente enterokok)
Overzicht beschikbare richtlijnen MRSA en BRMO per zorgverlenende instelling/zorgverlener
 
Instelling Richtlijnen
Ziekenhuizen
 • WIP Werkgroep Infectiepreventie (Werkgroep Infectiepreventie)-richtlijn MRSA [ZKH]
 • WIP-richtlijn BRMO [ZKH]
Verpleeg-/verzorgingshuizen
Thuiszorginstellingen
 • WIP-richtlijn MRSA thuiszorg [VWT] 
 • LCI Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding (Landelijke coördinatie infectieziektebestrijding)-richtlijn BRMO
Revalidatiecentra
Psychiatrisch ziekenhuis/GGZ geestelijke gezondheidszorg (geestelijke gezondheidszorg)-instelling

In de LCHV Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid (Landelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid)-hygiënerichtlijn voor psychiatrische instellingen wordt verwezen naar de WIP-richtlijnen

Verstandelijk beperkten-zorg
Huisartsen

MRSA en BRMO worden niet in de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk genoemd

Fysiotherapiepraktijken
Ambulance
Consultatiebureaus
Tandheelkundige praktijken
 • KNMT Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde (Koninklijke Nederlandse Maatschappij tot bevordering der Tandheelkunde)-richtlijn Infectiepreventie in mondzorgpraktijken
Overige instellingen
(bijvoorbeeld (medische) kinderdagverblijven, verloskundigenpraktijken, thuissituatie/mantelzorg)

* Welke richtlijn van toepassing is per situatie beoordelen (woonvorm/wie verleent (medische) zorg/risicogroep/risicofactoren).