Micro-organismen die resistent zijn tegen de eerstekeuze-antibiotica of tegen meerdere groepen antibiotica noemen we bijzonder resistente micro-organismen (BRMObijzonder resistente micro-organismen). 

Resistentie van micro-organismen tegen meerdere groepen antibiotica komt steeds meer voor. Het gevolg is dat uitgeweken moet worden naar reservemiddelen waartegen ook in toenemende mate resistentie dreigt te ontstaan. Verspreiding van BRMObijzonder resistente micro-organismen vormt een serieuze bedreiging voor zorginstellingen. Hoe complexer en intensiever de medische zorg, hoe groter de bedreiging. Patiënten die een infectie hebben met BRMO zullen in de regel langer opgenomen blijven in het ziekenhuis en mogelijk een slechtere prognose hebben. De meerkosten voor verlengde- en intensievere therapie kunnen aanzienlijk zijn, maar zijn moeilijk te voorspellen. Daarnaast zijn er vergaande gevolgen voor de continuïteit van zorg (door bijvoorbeeld opnamestop).

Bacteriën behorend tot BRMO anders dan MRSAMethicillin-resistant Staphylococcus aureus, XDRExtensive drug resistent-TBtuberculose en gonokokken
 
Naam bacterie Meest gebruikte term voor bijzonder resistentie

Enterobacteriën zoals:

  • Escherichia sppspecies
  • Klebsiella spp
  • Proteae spp
  • Derdegeneratie-cefalosporinesresistentie: ESBLExtended spectrum beta-lactamases
  • Carbapenem-resistentie: CPECarbapenamse-producerende enterobacteriaceae, dit omvat o.a. KPCklebsiella pneumoniae carbapenemase, OXAoxacilline hydrolyserend metallo betalactamase-48, IMPimipenemase Japan, VIMVerona integron-encoded metallo beta lactamase en NDMNew Delhi Metallo-β-Lactamase
  • Fluorochinolonen- en aminoglycosiden-resistentie (dubbelresistentie)
Stenotrophomonas maltophilia -
Acinetobacter spp -
Pseudomonas spp Carbapenem-resistentie: VIM
Enterococcus faecium Vancomycine- + amoxicillineresistentie: VREvacomicineresistente enterokok
Overzicht beschikbare richtlijnen MRSA en BRMO per zorgverlenende instelling/zorgverlener
 
Instelling Richtlijnen
Ziekenhuizen
Verpleeg-/verzorgingshuizen
Thuiszorginstellingen
Revalidatiecentra
Psychiatrisch ziekenhuis/GGZgeestelijke gezondheidszorg-instelling

In de LCHVLandelijk Centrum Hygiëne en Veiligheid-hygiënerichtlijn voor psychiatrische instellingen wordt verwezen naar de WIP-richtlijnen

Verstandelijk beperkten-zorg
Huisartsen

MRSA en BRMO worden niet in de WIP-richtlijn Infectiepreventie in de huisartsenpraktijk genoemd

Fysiotherapiepraktijken
Ambulance
Consultatiebureaus
Tandheelkundige praktijken
Overige instellingen
(bijvoorbeeld (medische) kinderdagverblijven, verloskundigenpraktijken, thuissituatie/mantelzorg)

*Welke richtlijn van toepassing is per situatie beoordelen (woonvorm/wie verleent (medische) zorg/risicogroep/risicofactoren).

 

Presentatie BRMO

In de Powerpoint-presentatie BRMO (klein / groot) wordt de richtlijn op een leuke manier gepresenteerd.

Patiëntervaring BRMO

(Beeldtitel: BRMO. In een groene omgeving zit een man geiten te voeren. Gert Reede:)

RUSTIGE MUZIEK

GERT REEDE: Ik had een prostaatprobleem in 2014 omdat ik niet meer goed kon plassen.
En toen kwam ik bij de uroloog terecht en die nam een urinekweek af en daar bleek een bacterie in te zitten die dus slecht gevoelig is voor antibiotica.
En het frappante was dat ik daar helemaal geen last van had.
Maar voor kwetsbare mensen is dat toch wel een lastige bacterie.
Vervolgens ben ik opgenomen in het ziekenhuis belandde ik op de spoedeisende hulp en daar stonden in één keer zes van die maanmannetjes om me heen met smoeltjes op en schorten aan en handschoenen, vanwege die bacterie.
Dat is dus de manier zoals ze er in het ziekenhuis mee omgaan dat je dus als besmettelijk beschouwd wordt en ook zo wordt verpleegd.
Vervolgens ben ik ontslagen, hebben we nog een keer een nakweek gedaan om te kijken of die bacterie er nog steeds zat.
Dat gaat heel eenvoudig, met een klein zwabbertje een keer door je anus heen halen en toen bleek inderdaad die E. coli er nog steeds te zijn.
ZAMIRE DAMEN: Als bacteriën niet goed meer reageren op de meest gebruikte antibiotica noemen we ze Bijzonder Resistente Micro-Organismen, ofwel BRMO.
Deze ontstaan door onzorgvuldig en te veel gebruik van antibiotica.
Omdat deze bacteriën niet meer gevoelig zijn voor de meeste antibiotica zijn ze moeilijk te bestrijden.
Gezonde mensen worden meestal niet ziek van BRMO.
Zij kunnen deze bacteriën wel bij zich dragen.
Vooral mensen met een verzwakte weerstand kunnen er ziek van worden.
BRMO ontstaan vooral in landen waar in de ziekenhuizen heel veel antibiotica worden gegeven zoals in India, de Verenigde Staten en in landen rond de Middellandse Zee.
Mensen die daar in een ziekenhuis hebben gelegen nemen nog weleens zulke bacteriën mee naar huis.
Wordt u ziek van BRMO, dan zijn de klachten afhankelijk van waar de bacteriën zitten.
Zitten ze in de luchtwegen, dan kunt u een longontsteking krijgen.
Zitten ze in de urinewegen dan kan dat een blaasontsteking of nierbekkenontsteking geven.
Ook uw huid kan erdoor ontsteken.
Bent u besmet, dan is het voor u en de mensen in uw omgeving extra belangrijk om regelmatig grondig de handen te wassen.
Was uw handen in ieder geval voor het klaarmaken van eten, voor u gaat eten als u in uw handen heeft gehoest en na toiletbezoek.
De enige manier om ervoor te zorgen dat bacteriën gevoelig blijven voor antibiotica is heel zorgvuldig te zijn in het gebruik ervan.
Gebruik dus alleen antibiotica als uw arts het nodig vindt en maak een kuur helemaal af.
Gelukkig zijn er nog wel nieuwe antibiotica die helpen tegen BRMO.
Die antibiotica worden alleen gebruikt bij mensen waarvan is bewezen dat ze een infectie hebben die wordt veroorzaakt door deze bacteriën.
Nogmaals, in eerste instantie denk ik: wat gebeurt me?
En uiteindelijk komt het erop neer dat ik een eenpersoonskamer krijg als ik het ziekenhuis in kom en ik moet het telkens roepen als ik ergens een ziekenhuis binnenkom.
Maar veel last, ik heb er helemaal geen last van.
Dus ik weet ook niet hoe ik eraan kom en ik heb geen idee of ik hem ooit nog kwijtraak.

(Beeldtekst: In samenwerking met Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. BRMO. Thuisartsfilm van thuisarts.nl.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT VERDER EN EBT DAN WEG