Metingen van fijn stof ( PM10 fijnstof (fijnstof)) en van de fijnere fractie van fijn stof ( PM2,5 fijnstof (fijnstof)) gebeuren met methoden die zijn omschreven in Europese richtlijnen, de zogenoemde referentiemethoden. De meest gebruikte methoden bepalen alleen de massa. Daarnaast zijn er ook metingen naar de chemische samenstelling van het stof in de lucht. Actuele informatie over de luchtkwaliteit wordt onder andere verstrekt via de website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit en Teletekst.

De meting van fijn stof

Metingen van fijn stof (PM10) en van de fijnere fractie van fijn stof (PM2,5) gebeuren veelal met referentiemethoden die zijn omschreven in Europese richtlijnen. De meest gebruikte meetmethoden voor fijn stof zijn die op basis van de verzwakking van ß-straling en van de oscillerende microbalans. Deze metingen geven informatie over de massa van het stof in lucht maar niet over de samenstelling ervan. Er zijn ongeveer 90 meetpunten voor fijn stof en ongeveer 50 voor de fijnere fractie van fijn stof in Nederland. De meeste meetpunten zijn onderdeel van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit van het RIVM en de meetnetten van de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) Amsterdam en de DCMR Milieudienst Rijnmond (Milieudienst Rijnmond) Milieudienst Rijnmond.

De meting van bestanddelen van fijn stof

Er worden ook metingen naar de bestanddelen van fijn stof uitgevoerd. Het gaat onder andere om secundair anorganisch aerosol, zwarte rook, zware metalen en benzo[a]pyreen. Hiervoor is per component een beperkt aantalmeetpunten in bedrijf.

Informatievoorziening

Informatie over de actuele luchtkwaliteit en het eventuele smogniveau wordt in Nederland gegeven op de gezamenlijke website van de diverse meetnetten en via Teletekst, pagina 711. Ook geeft het RIVM via de eigen website van het Landelijk Meetnet Luchtkwaliteit informatie over de actuele luchtkwaliteit. Sinds begin 2013 is er een luchtkwaliteitsapp beschikbaar waarop voor meetstations van de DCMR Milieudienst Rijnmond, GGD Amsterdam en het RIVM actuele meetwaardes voor onder meer fijn stof getoond worden. Daarnaast verstrekken het Compendium voor de Leefomgeving en het Jaaroverzicht Luchtkwaliteit informatie over de jaargemiddelde luchtkwaliteit en de ontwikkelingen erin.