Hieronder vindt u een aantal grafieken uit de 14e ronde van het vragenlijstonderzoek over jongeren.

Naleven jongeren

Sla de grafiek Houden jongeren zich aan de gedragsregels? over en ga naar de datatabel

(1) % aantal keren; (2) % van deelnemers; (3) % van totaal werkuren

Veel van de gedragsregels worden door jongeren minder goed nageleefd dan gemiddeld door de totale groep deelnemers. Bij de regels ‘niet op een drukke plek geweest of omgekeerd indien op een drukke plek geweest’ en ‘voor voldoende frisse lucht zorgen in de woning’ is het verschil het grootst. Daarentegen hoesten en niezen jongeren vaker dan gemiddeld in de elleboog en is te zien dat zij bij klachten vaker thuisblijven en zich veel vaker laten testen (zie ook Naleven gedragsregels).

Draagvlak jongeren

Sla de grafiek Draagvlak van jongeren om zich aan de gedragsregels te houden over en ga naar de datatabel

Voor veel maatregelen is het draagvlak onder jongeren vergelijkbaar met of iets lager ten opzichte van de totale groep deelnemers. Voor de sociaal beperkende contactmaatregelen, zoals ‘zoveel mogelijk thuiswerken’, ‘1,5 meter afstand houden’ en ‘drukte vermijden’ is het draagvlak een stuk lager. Dit geldt ook voor het dragen van een mondkapje in het openbaar vervoer en voor thuisblijven bij verkoudheidsklachten (zie ook Draagvlak).

Invloed coronavirus op jongeren

Sla de grafiek Gevoelsmatige dreiging van het coronavirus onder jongeren over en ga naar de datatabel

Jongeren reageren emotioneel sterker op het virus dan gemiddeld. Zij denken er gemiddeld meer aan en voor hen voelt het vaker als heel dichtbij. Daarbij veroorzaakt het virus bij hen meer stress, zorgen en hulpeloze gevoelens  (zie ook Verklaringen gedrag).

Moeite om gedragsregels na te leven

Sla de grafiek Hoe moeilijk vinden jongeren het om zich aan de gedragsregels te houden? over en ga naar de datatabel

Jongeren geven aan veel meer moeite te hebben om de sociaal contactbeperkende maatregelen na te leven dan gemiddeld. Vooral 1,5 meter afstand houden, drukte vermijden en zoveel mogelijk thuiswerken vinden zij (heel) moeilijk.

Van de overige maatregelen vinden zij thuisblijven en testen bij klachten, en 20 seconden handen wassen iets vaker moeilijk dan de totale groep deelnemers (zie ook Verklaringen gedrag).

Omgeving jongeren

Sla de grafiek Wat zien jongeren anderen in de omgeving doen? over en ga naar de datatabel

Voor de meeste maatregelen geven jongeren aan dat zij minder mensen dan gemiddeld in hun omgeving zich hier aan zien houden. Dit geldt vooral voor de sociaal contactbeperkende maatregelen en ‘zorgen voor voldoende frisse lucht in de woning’. Voor de hygiënemaatregelen is er minder of geen verschil. Jongeren zien juist meer dan gemiddeld de mensen in hun omgeving hoesten/niezen in de elleboog en een mondkapje dragen in het openbaar vervoer (zie ook Verklaringen gedrag).

vertrouwen overheid jongeren

Sla de grafiek Bij het bepalen van de maatregelen denk ik dat de Nederlandse overheid... over en ga naar de datatabel

Meer jongeren hebben een negatief beeld van de rechtvaardigheid van het coronabeleid, vergeleken met de totale groep deelnemers. De grootste verschillen zijn te zien bij de stelling dat de overheid de lasten van de coronacrisis eerlijk verdeeld over de samenleving en maatschappelijke belangen goed afweegt. Van de jongeren heeft 15% vertrouwen in de aanpak van de overheid, tegenover 31% van alle deelnemers (cijfers niet in figuur) (zie ook Communicatie en vertrouwen)

Mentaal welbevinden

Sla de grafiek Mentaal welbevinden jongeren over en ga naar de datatabel

Jongeren geven veel meer dan gemiddeld aan dat zij angstig zijn, slaapproblemen hebben of gestrest zijn (zie ook Welbevinden en leefstijl). 

Publicaties

Sinds 30 juni mogen alle kinderen in Nederland vanaf 12 jaar een afspraak maken voor een vaccinatie met het BioNTech/Pfizer vaccin. Kinderen van 16 en 17 jaar mogen zelf beslissen of zij zich willen laten vaccineren; kinderen tussen 12 en 15 beslissen samen met de ouders waarbij de wens van het kind leidend is. Met het oog hierop wordt in een memo inzicht gegeven in de vaccinatiebereidheid van zowel kinderen als ouders; en factoren die samenhangen met deze keuze: Vaccinatiebereidheid bij jongeren (d.d. 2 juli 2021).

Een aantoonbaar doorlopen infectie met het coronavirus leidt mogelijk tot meer vrijheden (‘coronapaspoort’). In de memo Wisselwerking tussen de invoering van een 'coronapaspoort' en het bewust opzoeken van een besmetting (d.d. 12 mei 2021) is onderzocht of sommige mensen bewust een besmetting opzoeken om op die manier meer vrijheden te krijgen.  Ook is gekeken welke factoren zijn hierbij van invloed zijn. 

Op 9 juli 2020 organiseerde de Corona Gedragsunit het webinar Jongeren in de 1,5m samenleving - Van crisis naar herstel met daarin onder andere relevante achtergrondinformatie over de memo. 

In de memo Jongeren in de coronacrisis (d.d. 25 juni 2020) is gekeken hoe jongeren omgaan met de coronamaatregelen. Lukt het om de maatregelen vol te houden en in hoeverre laten jongeren zich testen bij klachten?

Verhalen

Link Voorbeelden uit de praktijk

Bekijk hier meer Voorbeelden uit de praktijk