Maatschappelijke opgave

We hebben in ons land goede en toegankelijke zorg. Mede daardoor leven we steeds langer en blijven we ook steeds langer gezond. Maar dat heeft een prijs. Het is onvermijdelijk dat de zorgkosten verder toenemen. Als we niets doen, stijgen de zorgkosten zelfs tot onverantwoorde hoogte. Want de vraag naar zorg blijft toenemen. Op deze pagina vindt u informatie over hoe het RIVM uw gemeente kan helpen deze stijging te beperken, terwijl de zorg toch voor iedereen toegankelijk blijft.

Gezonde gemeente

De Handreiking Gezonde Gemeente biedt u informatie, tips en praktijkvoorbeelden om aan de slag te gaan met gezondheidsbevordering in wijk en gemeente.

De juiste zorg op de juiste plek

Bij het programma "de juiste zorg op de juiste plek" gaat het om het voorkomen van (duurdere) zorg, zorg dichterbij mensen thuis en het vervangen van zorg door andere zorg, zoals e-health. Kijk op deze pagina voor projecties van uw gemeente.

Proeftuinen toekomstbestendige zorg

In Nederland zijn verschillende regionale samenwerkingsinitiatieven ontstaan om het zorgsysteem toekomstbestendig te maken. Het RIVM heeft in kaart gebracht hoe deze initiatieven zich hebben ontwikkeld. 

Contact gemeenten

Contactinformatie

Telefoon:   088-6898989
E-mail:        info@rivm.nl