Maatschappelijke opgave

Onze gezondheid wordt beïnvloed door onze leefstijl en door onze leefomgeving. Op het gebied van leefstijl zijn er zowel gunstige als ongunstige ontwikkelingen. Minder mensen roken en meer mensen bewegen, maar meer mensen zijn te zwaar. Ongezond gedrag is verantwoordelijk voor bijna 20 procent van de ziektelast. Op deze pagina kunt u vinden hoe het RIVM u kan ondersteunen bij het verbeteren van een gezonde leefstijl van uw inwoners. 

Voeding

Een gezond voedingspatroon is een groot onderdeel van een gezond leefpatroon. Hier vindt u meer informatie over wat de Nederlander nu eigenlijk eet en drinkt. 

Beweging

Een actief beweegpatroon verkleint de kans op chronische aandoeningen en draagt bij aan de ontwikkeling van mensen. 

Tabak

Het RIVM probeert bij te dragen aan een rookvrije generatie. Op deze pagina vindt u voorbeelden, tips en een interventieoverzicht voor uw gemeente.

Gezond onderwijs

Kijk hier voor meer informatie over een gezonde leefstijl bij de kinderopvang en op school. 

Kosteneffectiviteit van preventie

Deze site is bedoeld voor iedereen die geïnteresseerd is in economische evaluaties op het gebied van preventie van een groot aantal ziektebeelden.