We onderzochten of volwassenen behoefte hadden aan extra steun tijdens de coronaperiode (maart 2020 tot en met nu). Als volwassenen hulp nodig hadden bij lichamelijke klachten of omdat zij niet lekker in hun vel zaten, vroegen we of zij deze hulp gekregen hebben. Op deze pagina bespreken we de resultaten van de peilingen van juni en september 2022 onder volwassenen. Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Bijna kwart volwassenen heeft behoefte aan extra hulp

Volwassenen beantwoordden de vraag of zij extra hulp of steun nodig hadden tijdens de coronaperiode. Ze konden aangeven aan welke steun of hulp zij behoefte hadden. Een kwart (24%) van de volwassenen vinkte 1 of meerdere hulpbehoeften aan. Dit is 2% meer dan in juni, maar 2% minder dan in maart. Volwassenen hadden het vaakst behoefte aan mentale hulp (8%), lichamelijke hulp (7%) en hulp om met de drukte van hun werk, studie en privéleven om te gaan (5%). Deze grafiek laat zien dat de meeste hulpbehoeften van volwassenen afnamen of gelijk bleven. 

Meer volwassenen zoeken mentale hulp

Van de 8% die in september 2022 behoefte had aan mentale hulp, geeft 77% aan deze hulp te hebben gekregen. Ook geven meer volwassenen aan dat ze mentale hulp zochten. In september zocht 87% hulp, vergeleken met 80% in maart. Daarnaast kromp de groep die de hulp als onvoldoende of niet passend ervaarde, van 1 op de 5 in maart naar minder dan 1 op de 6 (16%) in september.  

Van de volwassenen die behoefte hadden aan hulp bij lichamelijk klachten (7%), kreeg 65% genoeg hulp, 20% kreeg hulp maar vond dat onvoldoende (passend), 8% vond geen hulp en 7% had geen hulp gezocht. Vergeleken met maart gaven in september 2022 meer volwassenen aan dat ze wel hulp hadden gezocht bij lichamelijke klachten, maar geen hulp hadden gevonden (van 4% naar 8%). De grafiek hieronder laat per ronde zien of volwassenen zochten naar hulp en zo ja, of ze die hebben gevonden.  

We onderzochten op basis van demografische gegevens welke groepen duidelijk een grotere kans hebben om extra hulp of steun nodig te hebben tijdens de coronaperiode. Volwassenen die nog last hebben van een corona-gerelateerde meegemaakte gebeurtenis en volwassenen die alleen wonen hebben meer kans om behoefte te hebben aan extra hulp of steun. Daarnaast zien we dat hoe jonger iemand is hoe vaker zij extra hulp of steunbehoefte hebben.