Om inzicht te krijgen in de lichamelijke gezondheid van volwassenen vroegen we hen hoe vaak zij in de laatste 4 weken last hadden van de volgende klachten. Naar welke klachten we vroegen, staat in de grafiek onderaan de pagina. 

Hieronder bespreken we tegelijkertijd de resultaten van de vierde en vijfde kwartaalonderzoek meetrondes (juni en september 2022). Deze zijn onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Helft volwassenen had lichamelijke klachten

Uit de meetronde van september 2022 blijkt dat de helft van de volwassenen (zeer) vaak 1 of meer lichamelijke klachten ervaarde. De klachten waar volwassenen het vaakst last van hadden zijn: vermoeidheid (30%), spier- of gewrichtsklachten (22%), slaapproblemen (18%), geheugen en/of concentratieproblemen (11%) en hoofdpijn (10%). Hartkloppingen werden het minst genoemd als klacht (3%).  

Hartkloppingen en hoest waren de enige klachten die tussen maart en september 2022 langzaam bleven dalen. De meeste klachten bleven bijna hetzelfde. Het aantal volwassenen dat vermoeidheid als lichamelijke klacht ervaarde schommelde licht; van 29% in maart naar 26% in juni en terug aar 29% in september (zie grafiek). 

Volwassenen die nog last hebben van een corona-gerelateerde gebeurtenis, vrouwen en volwassenen die alleen wonen hebben een meer kans om lichamelijke klachten te ervaren. Volwassenen die in de 7 dagen voor het invullen van de vragenlijst de deur uit waren geweest voor school of werk of om te bewegen, hadden duidelijk minder kans op het ervaren van lichamelijke klachten.