Met volwassenen (26 jaar en ouder) gaat het over het algemeen goed met hun gezondheid. Hun vertrouwen in de toekomst neemt wel iets af sinds maart 2022. Het aandeel volwassenen met mentale klachten daalde tussen maart en juni (van 23% naar 18%) en steeg weer licht in september (21%). Dit blijkt uit de peilingen van juni en september 2022 van kwartaalonderzoek van het Gezondheidsonderzoek COVID-19. Hierin doet het Netwerk GOR onderzoek naar de gezondheidseffecten van de coronacrisis.

Het Netwerk GOR publiceert op deze pagina elk kwartaal een samenvatting van de belangrijkste resultaten uit vragenlijstonderzoek en gegevens van huisartsen. Het doel is om gemeenten, provincies en nationale overheid informatie te geven die hen helpt om beleid te maken.   

Samenvatting meetronde 4 en 5

Meetrondes 4 en 5 van het kwartaalonderzoek onder volwassenen werden gedaan in juni en september 2022. Over de jongeren publiceerden we de resultaten van meetronde 4 en meetronde 5 los van elkaar. Hier vatten we de belangrijkste resultaten samen van meetrondes 4 en 5 onder volwassenen.

Meetronde 3 (maart 2022) was de eerste peiling onder volwassenen. Bij de eerste twee metingen zijn alleen de jongeren onderzocht. Door meetronde 4 en 5 onder volwassenen samen te publiceren, kunnen we direct trends laten zien.

Minder vertrouwen in de toekomst

Samen met de eerste meting in maart 2022 laten de metingen van juni en september een schommeling zien. In juni was er meer vertrouwen in de toekomst en waren er minder mentale klachten en stress dan in maart. In september was het vertrouwen afgenomen (van 51% naar 44%) en ervaarden meer volwassenen mentale klachten (van 18% naar 21%) en stress (van 25% naar 28%) dan in juni. Ondanks deze toename hadden volwassenen in september nog steeds iets minder mentale klachten en stress dan in maart. Ook voelden tussen maart en september steeds minder volwassenen zich eenzaam.

Volwassenen nog voorzichtig

Volwassenen merken dat de coronaperiode invloed heeft op het sociale contact. Ze zeggen dat dit onder meer komt doordat ze zelf voorzichtig willen zijn met contacten. Ze geven aan dat ze nog bang zijn voor een coronabesmetting en dat ze daarom nog steeds afstand houden. Daarnaast noemen volwassenen dat door 2 jaar minder afspreken, het contact met vrienden of familie is verwaterd. Sommige volwassenen vinden het lastig om contact met anderen weer op te starten.

Meer huisartsbezoek geheugen- en concentratieproblemen 

Uit de huisartsgegevens blijkt dat volwassenen in de periode april tot en met juni 2022 vaker de huisarts bezochten voor geheugen- en concentratieproblemen dan in dezelfde periode in 2019. In de periode juli tot en met september was dit verschil verdwenen.

Situatie tijdens de meetronde 

Meetronde 4 en 5 gaan over de periode maart tot en met augustus 2022. De gegevens van huisartsen gaan over het huisartsbezoek van april tot en met september 2022. In het begin van deze periode daalde het aantal coronabesmettingen en werden de laatste maatregelen losgelaten. Daarna waren er geen coronamaatregelen. Hoewel er in juli sprake was van een zomergolf aan besmettingen, bleef het aantal ziekenhuisopnames relatief laag.

Aanpak kwartaalonderzoek volwassenen 

Het kwartaalonderzoek is gebaseerd op vragenlijstonderzoek en huisartsenregistraties. Volwassenen (26 en ouder) vulden een vragenlijst in over hun mentale en lichamelijke gezondheid. In juni 2022 waren dit 7.818 volwassenen en in september 7.498. Daarnaast kijken we naar de gegevens die bekend zijn bij de huisartsen (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn). Zij houden de symptomen en aandoeningen bij waarmee mensen bij hen in de praktijk komen. De gegevens komen van ongeveer 380 huisartsenpraktijken met ongeveer 1,6 miljoen ingeschreven patiënten (9% van de Nederlandse bevolking). We kijken naar verschillen in leeftijdsgroep, geslacht en provincie.

Omdat we inmiddels 3 metingen onder volwassenen hebben gedaan (maart, juni en september 2022), kunnen we in deze publicatie trendgrafieken laten zien. Deze grafieken laten zien hoe de mentale en fysieke gezondheid van de bevolking zich ontwikkelt.

Komende en eerdere metingen

De vragenlijsten van de volgende meting worden ingevuld in december. De eerste meting bij volwassenen is gedaan in maart 2022. Er zijn al vier eerdere metingen bij jongeren zijn gedaan.