Het Nivel zette cijfers op een rij over het huisartsenbezoek voor 20 veelvoorkomende klachten (Nivel Zorgregistraties Eerste Lijn), zoals ademhalingsproblemen, depressieve gevoelens en moeheid. Hieronder bespreken we de cijfers over volwassenen over de periode van april – september 2022. Deze gegevens horen bij de Integrale Gezondheidsmonitor COVID-19.

Het aantal bezoeken aan de huisarts blijft voor de meeste klachten nagenoeg gelijk in vergelijking met voorgaande jaren. Voor klachten met geheugen- en concentratieproblemen nam het aantal bezoeken in vergelijking met eerdere jaren toe. Voor spierpijn bezochten juist minder mensen de huisarts. Daarnaast is te zien dat vrouwen vaker naar de huisarts gaan, 75-plussers vaker met fysieke klachten en jongere volwassenen vaker met mentale klachten naar de huisarts gingen.     

Cijfers suïcide(pogingen/gedachten)

Bij volwassenen is het aantal huisartscontacten rondom suïcide(pogingen/gedachten) in de periode van april tot en met september 2022 in absolute zin laag, en grotendeels vergelijkbaar met die van eerdere jaren. Opvallend is wel dat er aan het einde van april, het begin van mei, en het begin van juli pieken waren in het aantal huisartsbezoeken gerelateerd aan suïcide bij de jongste leeftijdsgroep (25-44 jaar). Huisartsbezoeken gerelateerd aan suïcide omvatten contact over zelfdodingspogingen met en zonder fatale afloop en suïcidale gedachten. 

Meer huisartsbezoek geheugen- en concentratieproblemen

Uit de huisartsgegevens blijkt dat volwassenen in de periode april tot en met juni 2022 vaker de huisarts bezochten voor geheugen- en concentratieproblemen dan in dezelfde periode in 2019. In de periode juli tot en met september was dit verschil verdwenen. 

Afname spierpijn in derde kwartaal 

In de periode april tot en met september 2022 was het wekelijkse aantal huisartsconsulten voor spierpijn iets lager dan in eerdere jaren. Het aantal consulten voor spierpijn lag veel hoger bij vrouwen dan bij mannen. De jongste leeftijdsgroep (25 tot 44 jaar) bezocht hiervoor wat minder vaak de huisarts dan de andere leeftijdsgroepen. 

Bezoeken aan huisarts voor overige klachten gelijk

Het aantal volwassenen dat met overige klachten naar de huisarts ging bleef zo goed als gelijk vergeleken met eerdere jaren. Hierbij gaat het om ademhalingsproblemen, moeheid, misselijkheid, pijn of druk op de borst, hartkloppingen, angst, hevige stress, depressieve gevoelens, slaapproblemen, hoofdpijn, duizeligheid, geheugen- en concentratieproblemen of afwijkingen in reuk of smaak. Meer informatie hierover is terug te vinden in de feitenbladen van het NIVEL Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg) over de huisartsgegevens van april-juni en de huisartsgegevens van juli-september.