Met uitgestelde zorg bedoelen we zorg die werd uitgesteld door de coronapandemie. Denk aan een operatie in het ziekenhuis die niet doorging omdat het ziekenhuis geen plek had. Om inzicht te krijgen in deze uitgestelde zorg, vroegen we volwassenen of zij medische zorg niet of later ontvingen. Als het antwoord daarop ‘ja’ was, vroegen we daarna of zij daar negatieve gevolgen van ervaren en of zij de nodige zorg inmiddels hadden ontvangen. Als volwassenen zorg zelf hadden uitgesteld, vroegen we naar hun redenen daarvoor. 

Op deze pagina bespreken we de resultaten over uitgestelde zorg van de vierde en vijfde meetronde van het kwartaalonderzoek (juni en september 2022). Dit is onderdeel van het Gezondheidsonderzoek COVID-19

Bij 1 op de 5 volwassenen werd zorg uitgesteld

Bij 21% van de volwassenen is zorg uitgesteld, soms door de zorgverlener (16%) en soms (ook) door de volwassene zelf (7%). Een bijna even grote groep volwassenen had kreeg op tijd de zorg die ze nodig hadden (22%). De overige 57% had geen zorg nodig. De grafiek hieronder laat zien dat er in juni en september iets meer volwassenen te maken kregen met uitgestelde zorg dan in maart 2022 (van 20% naar 21%).

Uitgestelde zorg wordt ingehaald

Van de volwassenen van wie zorg is uitgesteld, hebben de meesten inmiddels (een deel van) de zorg ontvangen. In september was dit 87%, vergeleken met 81% in maart (zie grafiek). In september had 7% van wie geen zorg had ontvangen, de zorg nog wel nodig. 6% had de uitgestelde zorg inmiddels niet meer nodig. 

2 op de 5 volwassenen heeft last van uitgestelde zorg

De meeste volwassenen die te maken kregen met uitgestelde zorg, geven aan dat ze hier geen last door ervaren (70%). De rest ervaart wel negatieve gevolgen van uitgestelde zorg (7% erg veel en 24% een beetje). De groep die last heeft van uitgestelde zorg is wel kleiner geworden, in maart was dat 34% en in september 30% (zie grafiek). 

Volwassenen stellen zelf zorg uit vanwege quarantaine

We vroegen de volwassenen die zelf zorg hadden uitgesteld (7%) naar hun redenen hiervoor. Ze konden meerdere redenen aanvinken. Volwassenen deden dit het vaakst omdat ze in quarantaine zaten (40%), om de zorg te ontlasten (33%) of omdat ze bang waren zelf besmet te worden met het coronavirus (31%). De 2 redenen om zorg uit te stellen die vaker werden genoemd dan in maart 2022 hadden met elkaar te maken: quarantaine steeg van 30% naar 40% en besmetting van anderen voorkómen steeg van 14% naar 19% (zie grafiek).