In 2018 en 2019 is er bij het slakverwerkingsproces bij Tata Steel en Harsco verschillende keren een uitstoot geweest waarbij zogenoemde grafietregen in de omgeving terecht kwam. Deze grafietregen riep veel vragen op bij de omwonenden. De bewoners van Wijk aan Zee   willen inzicht hebben in de samenstelling van grafietregens en de mogelijke risico’s voor hun gezondheid.

Meer informatie