De hygiënerichtlijn voor verpleeghuizen, woonzorgcentra en kleinschalig wonen is in 2002 opgesteld, herzien in 2012 en 2016, en gewijzigd in 2017.

De hygiënerichtlijn is gebaseerd op de richtlijnen voor deze setting van de Werkgroep Infectie Preventie (WIPWerkgroep Infectiepreventie).

Wilt u op de hoogte worden gebracht wanneer een richtlijn wordt herzien of wanneer een belangrijke wijziging wordt doorgevoerd? Klik dan hier.