In toenemende mate helpt het RIVM decentrale overheden ook door landelijke luchtkwaliteitskaarten (GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-kaarten) lokaal toe te passen. Dit geeft waardevolle inzichten in de bijdrage van lokale bronnen aan de plaatselijke luchtverontreiniging. Ook de ontwikkeling van regionale GCN-kaarten past binnen de innovatie van de milieumonitoring.

Het RIVM maakt al jaren de landelijke luchtkwaliteit inzichtelijk door kaarten op te stellen met grootschalige concentraties (GCN Grootschalige Concentratiekaarten Nederland (Grootschalige Concentratiekaarten Nederland)-kaarten). Deze kaarten zijn gebaseerd op een combinatie van modelberekeningen en metingen en zijn bedoeld voor het geven van een grootschalig beeld van de luchtkwaliteit in Nederland. De kaarten geven ook inzicht in de belangrijkste bronnen van luchtverontreiniging in Nederland. Het RIVM publiceert de GCN-kaarten ieder jaar op de GCN-website.

In toenemende mate krijgt het RIVM vanuit gemeenten en provincies het verzoek om lokale GCN berekeningen uit te voeren. Decentrale overheden krijgen namelijk steeds meer bevoegdheden om met lokale beleidsmaatregelen de luchtkwaliteit te verbeteren. Met de lokale GCN berekeningen maakt het RIVM inzichtelijk welke lokale, nationale en internationale bronnen bijdragen aan de luchtverontreiniging in een stad of provincie. Zo kunnen decentrale overheden bepalen in hoeverre zij de luchtkwaliteit met lokaal luchtbeleid kunnen verbeteren.

Lees meer

  • GO!-Utrecht. Als onderdeel van een breder project over een Gezonde Omgeving heeft het RIVM o.a. de lokale luchtkwaliteit in Utrecht, en de bijdrage van Utrechtse bronnen berekend.
  • Luchtkwaliteit Noord-Holland. De provincie Noord-Holland is bezig met het opstellen van een Omgevingsvisie. Het RIVM heeft hiervoor input geleverd door de bijdrage van Noord-Hollandse bronnen aan de stikstofdioxide- en fijnstofconcentratie in 2015 en 2030 te berekenen.