In ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR wordt informatie verzameld over alle bacteriële kweken waarbij gekeken is of de bacteriën resistent zijn tegen antibiotica. Dit zijn per bacterie de meetwaarden van de testen en de conclusie van het laboratorium over de resistentie. Ook worden algemene gegevens vastgelegd, zoals het type instelling (zoals huisarts, polikliniek, ziekenhuis), de afdeling waar de patiënt zich bevond bij monsterafname en algemene patiëntinformatie. Uit privacy-overwegingen wordt er streng op toegezien dat deze informatie niet tot de patiënt herleidbaar is.

Zie ook de handleiding.