De belangrijkste doelstelling van ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR is om inzicht te krijgen in hoeverre resistente bacteriën in Nederland aanwezig zijn en hoe dit in de tijd verandert. Deze informatie wordt gebruikt bij:

  • het opstellen of aanpassen van klinische richtlijnen voor antibiotische behandeling van infecties.
  • ontwikkeling van beleid ten aanzien van de volksgezondheid.
  • wetenschappelijk onderzoek.