Er zijn op dit moment (mei 2017) 40 laboratoria bij ISISInfectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance-ARattack rate aangesloten, die samen ongeveer driekwart van de Nederlandse ziekenhuizen vertegenwoordigen. Met alle andere Nederlandse laboratoria is contact over de aansluiting. Het streven is om volledig landelijke dekking te bereiken.