Er zijn op dit moment (maart 2021) 46 laboratoria bij ISISInfectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance-ARattack rate aangesloten, die samen ongeveer 80% van de Nederlandse ziekenhuizen vertegenwoordigen. Met alle andere Nederlandse laboratoria is contact over de aansluiting. Het streven is om volledig landelijke dekking te bereiken.