NethMapConsumption of antimicrobial agents and antimicrobial resistance among medically important bacteria in the Netherlands is een jaarlijks rapport dat een overzicht geeft van de stand van zaken met betrekking tot het gebruik van antibiotica en resistentie daartegen in de meest voorkomende en voor de mens ziekmakende bacteriën en schimmels in Nederland. NethMap komt tot stand in een samenwerking tussen het Centrum Infectieziektenbestrijding (CIbCentre for Infectious Disease Control) van het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu en de Stichting Werkgroep Antibioticabeleid (SWAB). Het rapport wordt in één band uitgegeven met MARANMonitoring of antimicrobial resistance and antibiotic usage in animals in the Netherlands (een rapport over antibioticagebruik en –resistentie in de veesector).