Met de in ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR verzamelde gegevens kunnen onderzoekers en artsen inzicht krijgen in de aanwezigheid van resistente bacteriën in Nederland en de trends daarvan in de tijd. Hier zijn een aantal verschillende mogelijkheden voor: 

  • Het team van ISIS-AR levert een grote bijdrage aan NethMap; een jaarlijks rapport dat een overzicht geeft van antibioticagebruik en antibioticaresistentie in Nederland.
  • Via interactieve rapporten in ISISweb kunnen overzichten verkregen worden van de stand van zaken met betrekking tot antibioticaresistentie
  • Geïnteresseerden kunnen een verzoek indienen bij het ISIS-AR team voor informatie of gegevens vanuit de ISIS-AR database, bijvoorbeeld om nieuwe richtlijnen te schrijven voor de behandeling van pati?nten of voor wetenschappelijk onderzoek.