Met de in ISISInfectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance-ARattack rate verzamelde gegevens kunnen onderzoekers en artsen inzicht krijgen in de aanwezigheid van resistente bacteriën in Nederland en de trends daarvan in de tijd. Hier zijn een aantal verschillende mogelijkheden voor: 

  • Het team van ISIS-AR levert een grote bijdrage aan NethMap; een jaarlijks rapport dat een overzicht geeft van antibioticagebruik en antibioticaresistentie in Nederland.
  • Via interactieve rapporten in ISISweb kunnen overzichten verkregen worden van de stand van zaken met betrekking tot antibioticaresistentie
  • Geïnteresseerden kunnen een verzoek indienen bij het ISIS-AR team voor informatie of gegevens vanuit de ISIS-AR database, bijvoorbeeld om nieuwe richtlijnen te schrijven voor de behandeling van pati?nten of voor wetenschappelijk onderzoek.