Medische microbiologische laboratoria sturen maandelijks testuitslagen van antibioticaresistentie naar het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. De testen worden gedaan op materiaal van patiƫnten op verzoek van artsen of ziekenhuishygiƫnisten. De gegevens worden gecontroleerd op kwaliteit en in een standaard vorm aan de nationale databank (ISISInfectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance-ARattack rate) toegevoegd.