Medische microbiologische laboratoria sturen maandelijks testuitslagen van antibioticaresistentie naar het RIVM. De testen worden gedaan op materiaal van patiënten op verzoek van artsen of ziekenhuishygiënisten. De gegevens worden gecontroleerd op kwaliteit en in een standaard vorm aan de nationale databank ( ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR) toegevoegd.