Naast het verzoek om informatie is het ook mogelijk om een verzoek in te dienen voor individuele gegevens uit de ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR database. Om zo’n verzoek te doen moet een ingevuld standaard aanvraagformulier opgestuurd worden naar de secretaris van de registratiecommissie. De registratiecommissie controleert vervolgens of het dataverzoek in overeenstemming is met het doel van ISIS-AR of de gevraagde gegevens niet te herleiden zijn tot de deelnemende ziekenhuizen of laboratoria en of de gegevensverstrekking niet op een andere manier schade toe zal brengen aan de surveillance van antibioticaresistentie. Wanneer de registratiecommissie akkoord gaat zal een dataset met de gevraagde gegevens verstrekt worden. Voor het ontvangen en gebruiken van gegevens uit ISIS-AR gelden een aantal algemene voorwaarden.

Voor meer informatie over een verzoek om gegevens, kunt u contact opnemen met het ISIS-AR projectteam (E: isis@rivm.nl, T: 030 274 2445).