Als ondersteuning, bijvoorbeeld bij het maken van richtlijnen of het uitvoeren van wetenschappelijk onderzoek, is het mogelijk om een informatieverzoek in te dienen bij het ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR team. Het team zal dan de eigenlijke data-analyse uitvoeren en de resultaten hiervan met uitleg aan u opsturen. Deze resultaten zijn niet herleidbaar naar individuele patiënten, ziekenhuizen of laboratoria.

Om een informatieverzoek in te dienen kunt u contact opnemen met het ISIS-AR projectteam (E: isis@rivm.nl, T: 030 274 2445).