ISISweb (www.isisweb.nl) is een webapplicatie die opgezet is als een gezamenlijk initiatief van het CIb Centre for Infectious Disease Control (Centre for Infectious Disease Control)/RIVM en de Nederlandse Vereniging Medische Microbiologie (NVMM Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie (Nederlandse Vereniging voor Medische Microbiologie)). Op deze website kan met behulp van interactieve rapportages inzicht worden verkregen in cijfers en trends van antibioticaresistentie zoals verzameld in de ISIS Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance (Infectious Disease Surveillance Information System for Antibiotic Resistance)-AR databank. De data zijn op verschillende niveaus voor verschillende geïnteresseerden beschikbaar:

  • Een voor iedereen toegankelijk deel waarin overzichten kunnen worden gegenereerd voor een beperkt aantal combinaties van bacterie en antibioticum. Hierbij kan geen onderscheid gemaakt worden tussen de verschillende laboratoria.
  • Een deel dat alleen toegankelijk is voor de laboratoria die gegevens insturen naar ISIS-AR. Hier kunnen zij hun eigen gegevens op een standaard manier analyseren en ze kunnen deze resultaten vergelijken met de landelijke resultaten.
  • Standaardoverzichten (per kwartaal) met daarin per instelling overzichten van resistentie en trends daarin voor de meest relevante combinaties van bacterie en antibioticum. Deze rapporten zijn bedoeld als ondersteuning van de ziekenhuishygiëne en jaarverslagen. Dit deel van de site is ook alleen toegankelijk voor de deelnemende laboratoria.