Aantal ziektegevallen

Sinds oktober 2015 zien we een stijging van het aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W (Figuur 1). Vóór 2015 waren er gemiddeld 4 patiënten per jaar met meningokokkenziekte serogroep W (incidentie: 0,03 per 100.000 personen per jaar). In 2015, 2016 en 2017 werden er respectievelijk 9, 50 en 80 patiënten met meningokokkenziekte serogroep W gerapporteerd (Figuur 2). De incidentie is toegenomen naar 0,47 per 100.000 personen in 2017. In 2018 werden er tot en met oktober 93 patiënten gemeld. De incidentie is momenteel 0,65 per 100.000 personen.

Patiëntkenmerken

Het vóórkomen van de ziekte is hoog bij kinderen jonger dan 5 jaar en adolescenten, en vanaf ~50 jaar stijgt de incidentie met de leeftijd (Figuur 3). Sinds 2015 zijn er 36 patiënten overleden aan meningokokkenziekte serogroep W (16%); in 2016 overleden er 6 patiënten, in 2017 11 patiënten en in 2018 (tot en met oktober) 19 patiënten (Figuur 4). Overlijden komt vrijwel bij alle leeftijdsgroepen voor (Figuur 5). De kans op overlijden is met name hoog bij 14-24 jarigen.
De patiënten wonen verspreid over Nederland, er is dus geen sprake van geografische clustering. Ook is het niet voorgekomen dat een gezinslid, of een ander persoon in de omgeving van een patiënt met meningokokkenziekte serogroep W, ziek is geworden.

Meningokokken ACWY vaccinatie

Er is een vaccin beschikbaar dat beschermt tegen meningokokkenziekte serogroep W, het quadrivalente MenACWYmeningokokken groepen ACWY vaccin. Vanwege de toename in meningokokkenziekte serogroep W is de MenCmeningokokken groep C vaccinatie op 14 maanden vanaf 1 mei 2018 vervangen door een MenACWY vaccinatie. Vanaf oktober 2018 krijgen tieners in het jaar dat ze 14 worden een MenACWY vaccinatie aangeboden. In 2019 zullen ook tieners van 15-18 jaar opgeroepen worden voor MenACWY vaccinatie.

Opkomst vaccinatiecampagne 13/14-jarigen – tussentijdse cijfers

In oktober hebben 8 van de 25 GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst regio’s de reguliere vaccinatiezittingen afgerond. Deze regio’s dekken ongeveer 29% van het aantal uitgenodigde 13/14-jarigen. Van de 13/14-jarigen die uitgenodigd zijn in deze 8 regio’s, heeft 85% de MenACWY vaccinatie gehaald. In november zullen ook de andere GGD regio’s de reguliere vaccinatiezittingen afronden. In de komende maanden worden degenen die de vaccinatie niet gehaald hebben nogmaals uitgenodigd.

Zie http://www.rivm.nl/Onderwerpen/M/Meningokokken voor meer informatie over meningokokkenziekte en de ziekteverschijnselen.
Zie https://rijksvaccinatieprogramma.nl/vaccinaties/menacwy voor meer informatie over MenACWY vaccinatie.
Zie http://www.deelditnietmetjevrienden.nl/ voor meer informatie over de vaccinatiecampagne van tieners.

Thumbnail

Figuur 1. Aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W van juli 2015 tot en met oktober 2018. Op basis van (geschatte) eerste ziektedag.

Thumbnail

Figuur 2. Aantal patiënten en incidentie (per 100.000 personen) van meningokokkenziekte serogroep W van 2010 tot 2018 (*t/m oktober).
 

Thumbnail

Figuur 3. Aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W naar leeftijdsgroep in de periode januari 2015 tot en met oktober 2018.

Thumbnail

Figuur 4. Aantal overleden patiënten door meningokokkenziekte serogroep W van 2010 tot 2018 (*t/m oktober).

 

Thumbnail

Figuur 5. Aantal patiënten met meningokokkenziekte serogroep W naar leeftijdsgroep en overlijden in de periode januari 2015 tot en met oktober 2018.