Wetenschappers publiceren in rap tempo nieuwe inzichten over het microplasticsprobleem. Toch is er nog veel onbekend over de gevolgen van microplastics voor mens en milieu. Beleidsmakers realiseren zich dat maatregelen nodig zijn voordat alle kennishiaten worden gevuld. Via deze nieuwsbrief blijft u op de hoogte van de laatste ontwikkelingen rondom kennis en beleid.

Bioafbreekbaar plastic breekt onvoldoende af

Biologisch afbreekbaar plastic (ook wel composteerbaar plastic) krijgt veel aandacht in de media. Het zou het ei van Columbus kunnen zijn en het probleem van (micro)plastics in het milieu oplossen. Er zijn op dit moment echter geen materialen op de markt die onder natuurlijke omstandigheden snel afbreken. Zij kunnen ook niet in alle composteerinrichtingen worden verwerkt. Lees meer.

Europees voorstel voor verbod op  microplastics in producten

Het Europees Chemicaliën Agentschap (ECHA European Chemicals Agency (European Chemicals Agency)) heeft een voorstel gedaan voor het beperken van microplastics in producten. Het gaat onder anderen om cosmetica, schoonmaakmiddelen en verven. Het voorstel behelst een verbod op bewust toegevoegde microplastics die niet biologisch afbreekbaar zijn. ECHA stelt hierbij een aantal uitzonderingen en overgangsbepalingen voor. Lees meer.

Wetenschappers: microplastics nu nog geen groot risico

Wetenschappelijke literatuur laat zien dat microplastics en nanoplastics op dit moment geen wijd verbreid risico vormen voor mens en milieu. Een uitzondering hierop zijn kleine zakjes. Het bewijs is echter beperkt en de situatie kan veranderen als de verontreiniging met plastics in het huidige tempo doorzet. Lees meer.

Maatregelen tegen milieubelastende microplastics uit kleding

Microplastics kunnen bij productie en het gebruik van kleding in het milieu terecht komen. Zo spoelen bij een wasbeurt van synthetische kleding duizenden microvezels naar het riool. Rioolwaterzuiveringsinstallaties verwijderen een groot deel hiervan uit het afvalwater. Toch dragen de synthetische vezels substantieel bij aan de hoeveelheid plastic in zee. Het RIVM zet mogelijke maatregelen op een rij. Lees meer.

Onderzoek ziekteverwekkers op plastic in de Rijn

Op microplastics kan een laag groeien van micro-organismen, zoals bacteriën en amoeben. Als er onder de micro-organismen ziekteverwekkers (pathogenen) zijn, zouden mensen ziek kunnen worden als zij het water met microplastics binnenkrijgen. Daarom onderzoeken het RIVM en KWR Watercycle Research Institute (Watercycle Research Institute) of er ziekteverwekkers aanwezig zijn op microplastics in de Rijn. Lees meer.

Onderzoek naar effect van microplastics op het immuunsysteem

Er komen steeds meer microplastics in het milieu. Hierdoor krijgen we steeds meer van deze deeltjes binnen via ons eten en drinken. Het is onbekend in hoeverre deze microplastics invloed hebben op onze gezondheid. Het RIVM gaat onderzoeken of de deeltjes een ongewenst effect hebben op het afweersysteem. Lees meer.

Nieuwe kennis over microplastics in de lucht

Er is nog weinig bekend over microplastics in de lucht. De huidige meetmethoden om plastic in fijn stof te meten zijn nog maar matig ontwikkeld. Hierdoor is het onduidelijk hoe groot het probleem is. Het is daarom onmogelijk om de blootstelling van de bevolking aan microplastics uit de lucht in kaart te brengen. Wel is er steeds meer kennis over de manier waarop wij via de lucht met microplastics in aanraking komen. Lees meer.

Kennis over nanomaterialen bruikbaar voor bestuderen microplastics

Plastic kan afbrokkelen tot microplastics en als ze nog kleiner worden, is sprake van nanoplastics. Over de risico’s van nanoplastics is relatief weinig bekend. Ook bij nanomaterialen loopt de kennisontwikkeling achter op de manier waarop deze materialen breed worden toegepast. Desondanks heeft het RIVM de afgelopen jaren veel kennis ontwikkeld over de veiligheid van deze materialen. Deze kennis is bruikbaar voor het beoordelen van gezondheidsrisico’s van nanoplastics. Lees meer.

Factsheet over microplastics in Nederlandse wateren

Dat microplastics in het milieu aanwezig zijn staat buiten kijf. Wat hiervan het effect op mens en milieu is, is vooralsnog minder duidelijk. Het RIVM heeft in opdracht van Rijkswaterstaat  een overzicht (factsheet) gemaakt van de meest recente inzichten omtrent het microplasticsprobleem. Daarbij heeft het RIVM internationale data vertaald naar de Nederlandse situatie. Lees meer.