Het meemaken van een ramp of incident is een gebeurtenis, die mensen lichamelijk, geestelijk en materieel kan treffen. Getroffenen kunnen jarenlang behoefte hebben aan zorg. Goede nazorg helpt de nadelige gevolgen van een ramp op de gezondheid te beperken.

Centrum Gezondheid en Milieu

Het centrum Gezondheid en Milieu van het RIVM adviseert en ondersteunt de GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst) en andere overheden bij hun taken op het gebied van medische milieukunde, gezondheidsonderzoek bij rampen (GOR en psychosociale hulpverlening (PSH psychosociale hulpverlening (psychosociale hulpverlening)). Bij  (de voorbereiding op) een ramp of incident kan het cGM centrum Gezondheid en Milieu (centrum Gezondheid en Milieu) op verzoek adviseren over gezondheidsonderzoek  en ondersteunen bij de psychosocociale hulpverlening

Adviseren over nut, noodzaak en de vorm van gezondheidsonderzoek na een ramp

Tijdens de acute bestrijding van een ramp denken maar weinig mensen aan gezondheidsonderzoek. De acties richten zich op de meest urgente zaken zoals geneeskundige hulpverlening, ontruimen en evacuatie, opvang en voorlichting van de bevolking. Toch is het van belang om ook in de acute fase van een ramp stil te staan bij het nut en de noodzaak van gezondheidsonderzoek. Het openbaar bestuur moet bij een ramp snel kunnen beslissen of er gezondheidsonderzoek nodig is. Hiervoor kan zij, via de directeur Publieke gezondheid van de GGD, het centrum Gezondheid en Milieu om advies vragen. Het centrum zet voor dit doel de Expertgroep PSH GOR in, bestaande uit deskundigen op uiteenlopende vakgebieden, die adviseert over nut en noodzaak van een gezondheidsonderzoek en de vorm daarvan.

Meer informatie: rivm.nl/ongevallen-en-rampen/nazorg/advies-over-gezondheidsonderzoek-bij-rampen

Ondersteunen bij (de voorbereiding op) de psychosociale hulpverlening bij rampen en incidenten

Schokkende gebeurtenissen, zoals de vuurwerkramp in Enschede, de brand in Volendam, maar ook een crisis als de Q-koorts-epidemie, hebben een grote impact op individuen, de samenleving en de overheid. In een crisis is het van belang om (nieuwe) bronnen van stress zoveel mogelijk te herkennen en te reduceren. Het doel van de nazorg is om de psychosociale gevolgen voor de getroffenen zoveel mogelijk te beperken en hen in staat te stellen om zo spoedig mogelijk hun dagelijks leven weer op te pakken. Het cGM kan ondersteunen bij (de voorbereiding op) de psychosociale hulpverlening (PSH) bij rampen en incidenten. Het cGM werkt hiervoor samen met ARQ Nationaal Psychotrauma Centrum (Nationaal Psychotrauma Centrum) Kenniscentrum Impact na rampen.

Voor het uitvoeren van deze taken onderhoudt het cGM relaties met partners in de acute zorg (o.a. het Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum, NVIC Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht) (Nationaal Vergiftigingen Informatie Centrum (UMC Utrecht))) en de nazorg (o.a. Nivel en ARQ Kenniscentrum Impact na rampen).

Meer informatie:  rivm.nl/ongevallen-en-rampen/nazorg/advies-over-psychosociale-hulpverlening-bij-rampen-en-incidenten

Contact

Bestuurders en rampenbestrijders kunnen het centrum Gezondheid en Milieu 24 uur per dag bereiken voor een verzoek om een advies van het Crisis Expert Team Pscyhosociale hulpverlening (PSH psychosociale hulpverlening (psychosociale hulpverlening)) en Gezondheidsonderzoek bij Rampen (GOR).

  • Voor een verzoek om advies is het centrum Gezondheid en Milieu 24/7 bereikbaar via het nummer: 06 - 46 24 03 36.   
  • Voor algemene vragen is het cGM centrum Gezondheid en Milieu (centrum Gezondheid en Milieu) bereikbaar per e-mail: cgm@rivm.nl