Rampen of incidenten kunnen elk moment gebeuren. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat betrokken organisaties weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Zo moeten GGDGemeentelijke Gezondheidsdienst’en een GGD Rampenopvangplan (GROP) hebben, waarin de interne organisatie vanaf de melding van een crisis tot en met de beslissing van afschaling en nazorg staat beschreven.

Kennisbank

Het cGMcentrum Gezondheid en Milieu volgt de wetenschappelijke kennis en ontwikkelingen over gezondheidsonderzoek bij rampen. Zij maakt die kennis beschikbaar voor organisaties die betrokken zijn bij gezondheidsonderzoek na rampen en vertaalt de kennis naar de praktijk.

Voor professionals bestaat de mogelijkheid om gebruik te maken van een virtueel platform.

Infrastructuur voor start gezondheidsonderzoek

Het cGM ontwikkelt de infrastructuur die nodig is voor een snelle start van gezondheidsonderzoek na een ramp en stelt die vervolgens beschikbaar aan mogelijke uitvoeringsorganisaties. Onder infrastructuur verstaan we instrumenten, methoden, protocollen, handreikingen en referentiegegevens voor gezondheidsonderzoek. Maar ook afspraken over bijvoorbeeld de inzet van deskundigen en over de bereikbaarheid van het centrum Gezondheid en Milieu.