Rampen of incidenten kunnen elk moment gebeuren. Een goede voorbereiding zorgt ervoor dat betrokken organisaties weten hoe ze moeten handelen om de gevolgen zoveel mogelijk te beperken. Zo moeten GGD Gemeentelijke Gezondheidsdienst (Gemeentelijke Gezondheidsdienst)’en een GGD Rampenopvangplan (GROP) hebben, waarin de interne organisatie vanaf de melding van een crisis tot en met de beslissing van afschaling en nazorg staat beschreven.

Infrastructuur voor start gezondheidsonderzoek

Het cGM centrum Gezondheid en Milieu (centrum Gezondheid en Milieu) ontwikkelt de infrastructuur die nodig is voor een snelle start van gezondheidsonderzoek na een ramp en stelt die vervolgens beschikbaar aan mogelijke uitvoeringsorganisaties. Onder infrastructuur verstaan we instrumenten, methoden, protocollen, handreikingen en referentiegegevens voor gezondheidsonderzoek. Maar ook afspraken over bijvoorbeeld de inzet van deskundigen en over de bereikbaarheid van het centrum Gezondheid en Milieu.