Vragen en antwoorden over het Strategische Programma RIVM

Doel en de inhoud van SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM )

Proces van SPR

Samenwerking

Doel en de inhoud van SPR

 Wat is het SPR en wat is het doel?

Het RIVM heeft de beschikking over een eigen investeringsprogramma, het SPR. Met het SPR staat het RIVM klaar voor de vragen van morgen. Het doel van dit programma is om te anticiperen op nieuwe maatschappelijk relevante onderzoeksvragen die zich op de (middel)lange termijn zullen aandienen. Daarmee kan het RIVM zijn goede positie als kennisinstituut op gebied van volksgezondheid en milieu ook in de toekomst handhaven. Het SPR is ook bedoeld om de positie van het RIVM in het wetenschappelijke veld te behouden en te versterken. Dit is belangrijk voor de kwaliteit van het RIVM-werk en de wetenschappelijk onafhankelijke positie. Met het SPR kan het RIVM (mede) invulling geven aan de status van onafhankelijk adviseur van de overheid, zoals vastgelegd in de Wet op het RIVM. Het RIVM geeft hier binnen SPR vorm aan door aandacht te geven aan interdisciplinair onderzoek en door innovatie en expertiseontwikkeling. De directeur-generaal van het RIVM is verantwoordelijk voor dit programma en het bijbehorende budget.

 Wat zijn de speerpunten van SPR?

Binnen SPR worden een aantal inhoudelijke speerpunten bepaald, die passen bij de expertisevelden van het RIVM en die actuele thema’s in de wetenschap en de samenleving weerspiegelen. Elke vier jaar worden nieuwe speerpunten  gekozen.

Waar kan ik informatie over de SPR-speerpunten vinden?

Meer inhoudelijke informatie over de SPR-speerpunten is op deze site  te vinden.

Waar kan ik vinden welke projecten er onder SPR vallen?

Op deze site staat op de speerpuntpagina’s informatie over de projecten.    

Hoe kan ik meer informatie krijgen over één van de lopende SPR-projecten?

Wie meer wil weten over een specifiek project kan terecht bij de Chief Science Officers (CSO Chief Science Officer (Chief Science Officer)’s) door een vraag te sturen naar spr.info@rivm.nl

Hoe kom ik aan de resultaten van SPR-projecten?

De resultaten van de SPR-projecten worden jaarlijks gepubliceerd in het SPR jaaroverzicht . Daarnaast vind een vierjaarlijkse evaluatie plaats.  

Waarom maakt het RIVM onderscheid tussen onderzoek, innovatie en expertiseontwikkeling in SPR?

Het takenpakket van het RIVM verbreedt zich en bestaat uit meer dan onderzoek. Daarom is ook de doelstelling van het SPR breder geworden. Expertiseontwikkeling richt zich op het ontwikkelen van geheel nieuwe vaardigheden en verkennen van nieuwe onderwerpen. Innovatie richt zich vooral op het vertalen van kennis naar bruikbare producten in de praktijk, dus nét een stap verder dan alleen onderzoek. Het RIVM werkt hierin vaak samen met het bedrijfsleven.

Proces van SPR

Wie bepaalt de inhoud van de speerpunten?
De directeur-generaal van het RIVM besluit, in overleg met de Directieraad van het RIVM, over de inhoud van de SPR speerpunten. De Chief Science Officers hebben bij de formulering van de speerpuntdoelen de belangrijkste rol.

Wat is de rol van de Chief Science Officers (CSO’s) binnen SPR?
De directeur-generaal van het RIVM heeft de verantwoordelijkheid voor het SPR overgedragen aan de zes CSO’s. Zij hebben elk een eigen kennisveld dat zij moeten ontwikkelen en SPR draagt daar aan bij. De DG directeur-generaal (directeur-generaal ) RIVM blijft wel eindverantwoordelijk.

Hoe worden de projecten geselecteerd?
De selectie van projecten vindt plaats op basis van relevantie en kwaliteit. De toetsing van de voorstellen wordt gedaan door interne en externe deskundigen.

Samenwerking

 Kunnen ook mensen buiten het RIVM voorstellen voor SPR indienen?
Mensen van buiten het RIVM kunnen geen SPR-voorstellen indienen. Maar het RIVM gaat graag samenwerkingen met de buitenwereld aan. Dus een gezamenlijk project kan wel door een RIVM-er worden ingediend.

 Kan SPR budget ook worden gebruikt om internationale projecten te financieren?
Het RIVM vindt het belangrijk om een bijdrage te leveren aan internationale kennis over volksgezondheid en milieu en gebruik te maken van kennis uit andere landen. Een deel van het SPR budget is dan ook gereserveerd voor de medefinanciering van internationale projecten. En ook binnen lopende SPR-projecten kan budget worden vrijgemaakt voor internationale activiteiten.

Wordt in SPR-projecten samengewerkt met het bedrijfsleven?
Bij het RIVM kan, binnen de geldende regels voor Publieke Private Samenwerking (PPS) en de wettelijke bepalingen (Wet Markt en Overheid), met andere partijen worden samengewerkt. Dat geldt ook voor private partijen.