Het RIVM staat op de bres voor een gezonde bevolking in een gezonde leefomgeving. Wij werken voor iedereen in Nederland en willen zo veel mogelijk Nederlanders betrekken bij ons werk. Op zaterdag 7 oktober 2017 opende het RIVM de deuren voor het publiek.

RIVM Kennisparade

(Beeldtitel: RIVM Kennisparade. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Op zaterdag 7 oktober kregen circa 1.300 Nederlanders een kijkje in de keuken van het RIVM.
Bezoekers van de RIVM Kennisparade gingen met het RIVM in gesprek over griep en vertelden het RIVM hoe zij denken over de griepprik.
Ze werden bijgepraat over alle factoren die bijdragen aan klimaatverandering en de gevolgen van antibiotica-resistentie.
Ook gingen mensen met het RIVM in gesprek over de gevolgen van plastic in het milieu.
VROUW: Denk je dat zo'n schildpad het verschil kan zien tussen zo'n plant en een plastic zakje?
KINDERSTEM: Nee.
VROUW: Nee, hè?
XANDRA GRAVESTEIN: We hebben de Kennisparade georganiseerd omdat we het belangrijk vinden wat mensen denken van ons werk.
Ook welke zorgen ze hebben, welke vragen ze daarover hebben en we willen graag die input hebben omdat we dat belangrijk vinden voor ons werk.
VOICE-OVER: Bezoekers maakten met het ruiken en meten van stoffen en het bekijken van monstername-apparatuur kennis met de mobiele laboratoria van het RIVM.
Kinderen en jongeren konden meedenken over uitdagingen van nu en straks.
Kinderen leerden hoe zij zelf een waterfilter kunnen bouwen.
Ook maakten onderzoekers in de dop door middel van proefjes kennis met de basis van biotechnologie.
MAN: Dan mag jij vast al die kleine beestjes los gaan laten bij jou in de fles.
Ja, er waren honderden kinderen tijdens de Kennisparade en dat vinden we erg leuk, omdat ze daarmee leren over hun gezondheid en de leefomgeving en ze kunnen hun interesse voor de wetenschap ontwikkelen.
We hopen dat ze daarmee later wat gaan doen.
VOICE-OVER: Medewerkers van het RIVM gingen ook elders in Nederland met mensen in gesprek. Zo waren er RIVM'ers te vinden in de Amsterdamse wijk Slotermeer, om te horen wat er leeft onder bewoners en wat zij van het RIVM verwachten.
Wat we geleerd hebben, is dat heel veel mensen met positieve interesse naar ons werk kijken en op zoek zijn echt.
En ze hebben ons gevraagd om daar meer over te laten zien want die kennis en die kunde, die kunnen ze gebruiken.
En daar kunnen ze wat mee in hun eigen leven.
De algemene indruk van de Kennisparade is een hele positieve.
We zijn allemaal erg trots op deze organisatie.
We hebben van de bezoekers de vraag gekregen om dit nog een keertje te organiseren. We gaan zeker onderzoeken of dat mogelijk is.
VOICE-OVER: De RIVM Kennisparade was onderdeel van het Weekend van de Wetenschap.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Beeldtekst: www.rivm.nl/kennisparade. Een productie van het RIVM. Copyright 2017. De zorg voor morgen begint vandaag.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG

RIVM Kennisparade II

(Beeldtitel: RIVM Kennisparade. Guus Velders spreekt over klimaatverandering. Voice-over:)

RUSTIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Tijdens de RIVM Kennisparade ging professor doctor Guus Velders van het RIVM met bezoekers in gesprek over klimaatverandering.
GUUS VELDERS: Het broeikaseffect gaat erom dat de straling van de zon het zichtbare licht, bijvoorbeeld, dat die op aarde komt en daarmee de aarde opwarmt. Door die opwarming straalt de aarde zelf infrarode straling uit. Die wordt deels tegengehouden door broeikasgassen en als er steeds meer broeikasgassen komen wordt er steeds meer straling tegen- gehouden en warmt de aarde extra op.
De mens heeft het afgelopen jaar steeds meer broeikasgassen in de atmosfeer gebracht. Momenteel is de concentratie van die broeikasgassen boven de 400 deeltjes per miljoen.
En als je kijkt naar metingen van de afgelopen 800.000 jaar is de concentratie nog nooit zo hoog geweest.
In die periode van 800.000 jaar varieerde die meestal tussen de 170 en 270.
In de laatste 50 jaar is die gestegen naar boven de 400.
Duidelijk door de emissies van de mens.
VOICE-OVER: Guus Velders staat in de Time top 100 van invloedrijkste personen ter wereld omdat hij aantoonde dat fluorkoolwaterstoffen sterk bijdragen aan klimaatverandering.
Deze stoffen worden gebruikt in koelkasten, airconditioners en isolatiematerialen.
Op basis van het onderzoek sloten wereldleiders in 2016 een akkoord om de uitstoot van fluorkoolwaterstoffen sterk terug te dringen.
Dit scheelt een opwarming van maximaal een halve graad Celsius in het jaar 2100.
VELDERS: U en ik kunnen zelf ook wat doen tegen het broeikaseffect.
We kunnen allemaal maatregelen nemen. Dat zijn kleine dingen en grote dingen.
Bijvoorbeeld zonnepanelen op je huis plaatsen.
Niet met de auto naar het werk gaan, maar met de trein.
Als je dat natuurlijk kunt doen, afhankelijk van waar je woont.
Korter douchen helpt ook. Heel belangrijk is ook iets als het huis isoleren.
En ook, wat een minder leuke maatregel is: geen vliegvakanties.
Dat is heel pijnlijk, maar het helpt wel tegen de uitstoot van broeikasgassen.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt oranje met wit. Beeldtekst: Meer weten? http://www.rivm.nl/hfks. Een productie van het RIVM. Copyright 2017. De zorg voor morgen begint vandaag.)

DE RUSTIGE MUZIEK SPEELT NOG EVEN VERDER EN EBT WEG

RIVM Kennisparade III

(Beeldtitel: RIVM Kennisparade. Het RIVM op bezoek in Amsterdam-Slotermeer. Voice-over:)

LEVENDIGE MUZIEK

VOICE-OVER: Op zaterdag 7 oktober opende het RIVM z'n deuren voor geïnteresseerden tijdens de Kennisparade.
Het RIVM werd niet alleen bezocht, het ging ook zelf op bezoek.
In dit geval de Amsterdamse wijk Slotermeer.
Dorèndel Overmars, wonend en werkend in deze wijk, neemt iedereen mee.
DORÈNDEL OVERMARS: We gaan een mooie wandeling maken door Slotermeer.
En terwijl we die wandeling maken hoop ik om heel veel mooie kanten van Slotermeer te laten zien en ook wel hier en daar, nou ja, de uitdagingen een beetje aan te wijzen.
Maar bovenal gaat het ook heel erg om de ontmoetingen vandaag.
VOICE-OVER: En vooral die ontmoetingen zijn belangrijk voor het RIVM om te laten zien wat het RIVM is en om kennis op te doen van de bewoners.
ELS VAN SCHIE: Voor mij was de reden om mee te doen dat ik denk dat je als RIVM'er pas alleen goed je werk kan doen als je ook weet wat er buiten gebeurt.
PAUL VAN GILS: Je kunt wel mooi achter je bureau allerlei dingen schrijven over obesitas, over diabetes, over depressie en wat je eraan zou kunnen doen en wat voor interventies er zijn maar wie zijn nou die mensen voor wie je het doet?
En hoe ontstaat nou die depressie? En wat draagt nou bij aan die obesitas?
Dat zien in de praktijk, dat vind ik heel erg leuk.
En ik vind dat we dat eigenlijk veel meer zouden moeten doen.
Nou, ik denk als leerervaring voor meer RIVM'ers is het zomaar goed om buiten te kijken.
Dus in dat opzicht is het, denk ik, heel erg goed.
Ik zou nog wel een keer na willen denken over wat we daar dan in de interactie met een wijk, wat we daar eigenlijk te brengen hebben.
Dat is nog best een puzzel.

(Het Nederlandse wapenschild met daarnaast: Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport. Het beeld wordt oranje met wit. Beeldtekst: Meer weten? http://www.rivm.nl/kennisparade. Een productie van het RIVM, copyright 2017. De zorg voor morgen begint vandaag.)

Bezoekers konden met het RIVM in gesprek over ons werk en wij deelden onze kennis door lezingen, tentoonstellingen en presentaties. Wij hebben geluisterd naar waar mensen zich zorgen over maakten en suggesties opgehaald voor het RIVM.

Tijdens de Kennisparade lieten wij zien hoe het RIVM bijdraagt aan gezonde, duurzame en veilige voeding. Bezoekers kregen inzicht in de manier waarop alle inwoners van Nederland in aanraking komen met chemische stoffen. Ook konden zij zien hoe vaccinaties ons beschermen tegen ernstige infectieziekten.

Programma voor kinderen en jongeren

Tijdens de Kennisparade dachten kinderen na over de uitdagingen van nu en straks. Ze hadden een ervaring rondom luchtkwaliteit en klimaat. Chronisch zieke jongeren bespraken hoe zij betrouwbaar kunnen zijn voor hun omgeving, ondanks de grillen van een ziekte. Het RIVM ging met scholieren in gesprek over het HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus)-vaccin, dat is opgenomen in het Rijksvaccinatieprogramma voor 12-jarige meisjes.