RIVM Magazine is het online relatieblad van het Rijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu. Hierin leest u over RIVM-onderzoek op gebied van gezondheid, milieu en duurzaamheid en de maatschappelijke impact daarvan.

Cover RIVM Magazine nummer 02, juni 2022

Lees de nieuwe editie van het RIVM Magazine juni 2022

Hierin leest u over onderzoek en initiatieven van het RIVM en samenwerkingspartners op gebied van gezondheid, milieu en duurzaamheid en de maatschappelijke impact daarvan. Ook geven we specials uit rond één thema, zoals het nieuwe coronavirus

RIVM Magazine verschijnt circa 4 keer per jaar.