In dit document vindt u de literatuurlijst bij het rapport Results and significance of the RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu Strategic Research 2007-2010. De update mei 2015 betreft de toevoeging van de publicaties uit 2014.