"Met het Strategisch Programma staat het RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu klaar voor de vragen van morgen.”

Het RIVM vervult als 'trusted advisor' een spilfunctie tussen wetenschap, beleid en maatschappij op de kennisvelden gezondheid en milieu. Om deze rol als betrouwbaar adviseur te versterken heeft het RIVM een programma voor eigen onderzoek, innovatie en kennisontwikkeling: het Strategisch Programma RIVM (SPRStrategisch Programma RIVM ).

Het RIVM richt zich met SPR op onderwerpen die in de toekomst impact kunnen hebben op onze volksgezondheid en leefomgeving en die extra aandacht verdienen. Zo bereidt het RIVM zich voor op de vragen van morgen. Voorbeelden zijn de vergrijzing van de bevolking, veranderingen in leefstijl en leefomgeving, en nieuwe bedreigingen bij infectieziekten.

Kennisnetwerk en CSO Chief Science Officer ’s

Het Strategisch Programma RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu 2015-2018 kent 6 Chief Science Officers (CSO’s) . Elke CSOChief Science Officer stuurt een SPRStrategisch Programma RIVM -speerpunt aan en samen geven ze vorm aan 4 RIVM-brede thema's.

Het RIVM werkt samen met nationale en internationale kennispartners, ook binnen het Strategisch Programma RIVM. Zo leveren we een maximale bijdrage aan vernieuwende, flexibele oplossingen voor maatschappelijke vraagstukken.