Een snelle en eenvoudige assay om de aangeboren afweer reactie te meten; snel herkennen van hoog risicogroepen (FAST-IMM, S/112091) Pinelli Ortiz, dr. B.E. (Elena)

Inleiding en motivatie

Het aangeboren afweersysteem is de eerste lijn van verdediging tegen infecties. De bijbehorende afweercellen en moleculen kunnen binnen enkele minuten ziekteverwekkers herkennen en vernietigen. Tevens kan dit deel van de afweerrespons de specifieke reactie van het afweersysteem induceren die belangrijk is om de infectie volledig te verwijderen.

Niet iedereen kan een beschermende afweerrespons opbouwen tegen infecties. Sommige mensen zijn gevoeliger voor infecties dan andere. Eén van de taken van de RIVM is om voor de publieke gezondheid te zorgen. Een handvat om gevoeligheid voor infecties te voorspellen zou helpen om vroegtijdig maatregelen te kunnen nemen om zodoende infectieziektes te voorkomen. Dit handvat bestaat echter nog niet. De mate van aangeboren afweerrespons kan eventueel de gevoeligheid voor infecties voorspellen. Dit moet echter onderzocht worden in populatiestudies. Wij stellen hier een makkelijke, snelle en goedkope test voor om de mate van aangeboren afweerrespons te meten. 

Doel(en)

Dit project richt zich op de ontwikkeling van een test om de aangeboren afweerrespons te meten. Zo’n test is speciaal bedoeld om gebruikt te worden in populatiestudies. De test is gebaseerd op het meten van moleculen die gemaakt worden door in het bloed aanwezige afweercellen. Testen om deze moleculen te meten zijn al commercieel beschikbaar, maar die zijn duur, ingewikkeld en tijdrovend. Ons voorstel is om een makkelijke, snelle en goedkope test te ontwikkelen als vervanging van de commercieel beschikbare tests.

Innovatieve aspecten

Het vernieuwende van de voorgestelde test is dat het makkelijk is om uit te voeren. Een standaard laboratorium zonder dure materialen, uitrusting en ingewikkelde computerprogramma’s is voldoende. Bovendien gaan wij de test dusdanig ontwikkelen dat de resultaten aanzienlijk sneller beschikbaar zijn in vergelijking met de commerciële test. De beschikbaarheid van deze test stelt het RIVM in staat om zijn taken efficiënter uit te voeren, namelijk sneller en goedkoper. Verder is het benodigde bloedvolume erg klein en dit is heel belangrijk als kinderpopulaties worden bestudeerd

Aanpak, externe partners, geplande resultaten en producten en verdienmodel

De voorgestelde test moet ontwikkeld, geoptimaliseerd en gevalideerd worden. De kennis en uitrusting om deze test te ontwikkelen zijn aanwezig op het IIV Immunologie van Infectieziekten en Vaccins (Immunologie van Infectieziekten en Vaccins)/IMM. We werken samen met externe partners waar de reguliere bloedtesten worden uitgevoerd. Met de beschikbare kennis, het aangevraagde budget en de steun van bestaande projecten wordt de simpele en goedkope test ontwikkeld. Dit zal leiden tot uitbreiding van het bestaande netwerk en nieuwe projectvoorstellen of patenten.

Beoogd vervolg

Of het aangeboren afweerrespons samenhangt met de gevoeligheid voor infecties, moet nog onderzocht worden. Als de voorgestelde test is ontwikkeld, kan deze gebruik worden in verschillende studies binnen het RIVM, waarin de associatie tussen het aangeboren afweerrespons en infectieziekten worden bestudeerd. Zo’n test heeft een bredere toepassing omdat de aangeboren afweerrespons een belangrijk rol speelt onder andere tijdens vaccinatie maar ook bij niet besmettelijke ziektes zoals allergieën en astma. De kennis gegenereerd door het gebruik van deze test kan een bijdrage leveren aan de verschillende gebieden binnen de gezondheidszorg, beschreven in RIVM2020, en voor vervolgopdrachten en projectvoorstellen.