Hoe komen we tot een commercieel verkrijgbare ammoniak DOAS (2GetThere, S/122003) Berkhout, A.J.C. (Stijn)

Inleiding en motivatie

Emissies van ammoniak naar de atmosfeer hebben een sterk negatieve invloed op biodiversiteit en op de volksgezondheid, dat laatste via de formatie van fijn stof. Het is daarom belangrijk om concentraties, emissie en depositie van ammoniak te meten. Deze metingen zijn echter technisch gecompliceerd. Er is geen adequaat en betaalbaar meetinstrument commercieel verkrijgbaar. We willen hierin verandering brengen door een partner in de industrie te vinden die onze miniDOAS kan vermarkten, dit is een laaggeprijsd maar hoogwaardig optisch instrument om ammoniak te meten.

Doel(en)

Het einddoel van dit project is het commercieel verkrijgbaar zijn van een betaalbaar instrument dat de internationale ammoniakmeetgemeenschap met vertrouwen kan gebruiken. We gaan een of meer partners in de industrie zoeken, onze kennis overdragen en samenwerken bij de verdere ontwikkeling van het instrument.

Innovatieve aspecten

Met zijn meetpad in de open lucht vermijdt de miniDOAS de problemen met de luchtinlaat en met interferentie waar alle andere ammoniakinstrumenten mee kampen. Het is een compact en stabiel instrument, het heeft een hoge resolutie, lage onderhoudskosten en is betaalbaar. Het is van het grootste belang dat dit instrument breed beschikbaar komt.

Aanpak, externe partners, geplande resultaten en producten en verdienmodel

Na de partnerselectie sluiten we een contract met een of meer partners. Zij gaan de miniDOAS verder ontwikkelen. Het doel is om te komen tot een commercieel verkrijgbaar instrument. Daarnaast zal het RIVM een vorm van compensatie ontvangen, financieel of in natura, voor zijn bijdrage.

Beoogd vervolg

Een commercieel verkrijgbare en betaalbare miniDOAS zal breed omarmd worden door de internationale ammoniakmeetgemeenschap. Gedetailleerdere kennis over ammoniak in het milieu zal het gevolg zijn. Dit zal beleidsmakers en belanghebbenden in staat stellen om beter gefundeerde beslissingen te nemen over strategie├źn om ammoniak terug te dringen, zonder onnodige beperkingen op te leggen aan landbouw en industrie.