Gezondheidseffecten van positieve en negatieve omgevingsfactoren (HERACLES, S/121004) Janssen, dr. N. (Nicole)

Inleiding en motivatie

In hun dagelijkse leven, worden mensen blootgesteld aan een opeenstapeling van milieurisico's, zoals luchtverontreiniging en geluid, maar ook aan omgevingsfactoren met een mogelijk positief effect op de gezondheid, zoals groen in de leefomgeving. Om de effecten van beleidsmaatregelen op de gezondheid te kunnen evalueren, zijn blootstelling-respons functies (ERF’s) nodig. Deze ERF’s zijn meestal afgeleid van studies die zich richten op specifieke, enkelvoudige, blootstellingen. Omdat beleidsmaatregelen vaak van invloed zijn op meerdere omgevingsfactoren, is kennis van de gezamenlijke effecten van meerdere, tegelijk voorkomende, blootstellingen nodig om hun gecombineerde effecten op de gezondheid in beleidsscenario's te evalueren. Bovendien is inzicht nodig in de rol van socio-demografische, socio-economische en leefstijlfactoren in deze associaties. De voorgestelde geïntegreerde aanpak naar milieu-indicatoren en de daarmee samenhangende effecten op de gezondheid past perfect binnen het strategische thema IRA2 evenals het  cross-cutting SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM ) theme ‘Healthy Urban Living’.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het doel van HERACLES is het evalueren van de individuele en gecombineerde effecten van verschillende omgevingsfactoren (met name luchtverontreiniging, geluid, groen) op de gezondheid van kinderen en volwassenen. Specifieke doelstellingen zijn:

  1. het samenstellen van een uitgebreide set van schattingen van blootstelling aan luchtverontreiniging, geluid en groen voor alle adressen in Nederland en het evalueren van de correlatie tussen deze omgevingsfactoren evenals hun associaties met socio-economische en leefstijlfactoren;
  2. het schatten van de individuele en geïntegreerde effecten van omgevingsfactoren op centrale gezondheidseindpunten (dat wil zeggen zwangerschapsuitkomsten, indicatoren van de geestelijke en lichamelijke gezondheid en sterfte) bij zowel kinderen als volwassenen;
  3. het onderzoeken van de verstorende en interactieve effecten van socio-economische en leefstijlfactoren in de associaties tussen omgevingsfactoren en gezondheid;
  4. het (verder) ontwikkelen en evalueren van de geïntegreerde milieu-gezondheidsindicator CHERIO, inclusief toepassing in de beoordeling van beleidsscenario’s.

Aanpak en methoden

Het onderzoek combineert gegevens uit het PIAMA Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy (Prevention and Incidence of Asthma and Mite Allergy)-geboortecohort (met een follow-up tot de leeftijd van 18 jaar), de nationale gezondheidsmonitor (met enquêtegegevens van bijna 400.000 volwassenen), en gegevens van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS Centraal Bureau voor de Statistiek (Centraal Bureau voor de Statistiek)) over onder andere sterfte voor de hele Nederlandse bevolking, met schattingen van de blootstelling aan luchtverontreiniging, geluid en groen op het individuele woonadres. Gecombineerde effecten van deze determinanten worden onderzocht voor zowel gangbare indicatoren van fysieke gezondheid (bijvoorbeeld mortaliteit en indicatoren van respiratoire en cardio-metabole gezondheid) als gezondheidseffecten die relatief nieuw zijn in het milieu en gezondheid domein, zoals geestelijke gezondheid en BMI Body Mass Index (Body Mass Index) (doelstelling 2). We zullen verstorende en interactie-effecten onderzoeken zoals beschreven onder doelstelling 3 en de nieuw ontwikkelde ERF’s toepassen om te evalueren of dit leidt tot verschillende beleidskeuzes onder doelstelling  4.

Verwachte resultaten

Informatie uit HERACLES zal inzicht geven in de gecombineerde effecten van verschillende omgevingsfactoren. Deze informatie kan worden toegepast in lokale, nationale en internationale gezondheidseffect evaluaties, en kan het beleid helpen bij het prioriteren van milieurisico’s.

Geplande producten

De resultaten zullen worden gepubliceerd in hoog aangeschreven wetenschappelijke tijdschriften en in 2 proefschriften, zullen worden gepresenteerd op internationale congressen, en zullen worden vertaald in een uitgebreide samenvatting voor Nederlandse beleidsmakers en andere belanghebbenden. Ook zal het project resulteren in een grote database en methodologie voor verdere studies en een bijgewerkte versie van de integrale milieu-gezondheidsindicator CHERIO.