Data- en informatievisualisatie, een verkenning van mogelijkheden (DIVE, S/121011) Staatsen, drs. B.A.M. (Brigit)

Inleiding en motivatie

Het RIVM presenteert een heleboel informatie over de toestand van het milieu en de volksgezondheid via publicaties, diverse websites en sociale media. Om ervoor te zorgen dat deze informatie ook echt landt bij ons (internationale) publiek, zijn innovatieve benaderingen voor efficiënte informatie-uitwisseling nodig. Visualisatie van gegevens is uiterst nuttig om complexe informatie te communiceren in een gemakkelijk te interpreteren manier. Infographics, 'onepagers', interactieve kaarten en grafieken, animaties en filmpjes zijn voorbeelden van visualisatietechnieken.

Doel(en)

Het doel van DIVE is een solide en duurzame kennisbasis te creëren op het gebied van datavisualisatie met behulp van moderne (interactieve) technologieën.
Specifieke doelstellingen zijn:

  • Ervaring opdoen met verschillende datavisualisatie-technieken en meer inzicht krijgen in welk soort benaderingen effectief zijn, rekening houdend met de gebruikersbehoeften.
  • Ontwikkeling van bouwstenen voor een interactieve module, die kan worden gebruikt om de kwaliteit van de leefomgeving te visualiseren (geïntegreerde beoordeling) voor beleidsmakers en burgers; nieuwe informatie over (cumulatieve) gezondheidseffecten worden gecombineerd met bestaande thematische geografische informatie over de kwaliteit van het milieu.

Innovatieve aspecten

DIVE draagt bij aan een efficiëntere overdracht en uitwisseling van informatie en gegevens op het gebied van milieu en de volksgezondheid. DIVE levert een overzicht en leidraad voor de praktische toepassing van datavisualisaties die kunnen worden toegepast in RIVM-onderzoeksprojecten. De resultaten kunnen ook worden gebruikt in bijvoorbeeld ruimtelijke planningsprocessen, voor het visualiseren van resultaten van projecten die zich met geo-informatie bezighouden ('praatje-plaatje').

Aanpak, externe partners, geplande resultaten en producten en verdienmodel

Om ervaring op te doen met verschillende datavisualisatie-technieken en meer inzicht te krijgen in welke soort benaderingen effectief zijn, zijn vier casestudies geformuleerd (Volksgezondheidenzorg.info, Atlas Leefomgeving, Health Urban Living en de SPRVoeding en Gezondheid).
De eerste fase van het project bestaat uit het inventariseren van geschikte programma’s en technieken voor datavisualisatie. Vervolgens wordt een selectie hiervan getoetst in de praktijk en worden de ervaringen gebundeld. Uiteindelijk streven we naar een gebruiksvriendelijke wizard die alle RIVM’ers op weg kan helpen bij het toepassen van datavisualisatie.
De resultaten kunnen ook worden gebruikt in bijvoorbeeld ruimtelijke planprocessen, om de resultaten van projecten die te maken hebben met geo-gebaseerde informatie te visualiseren ('verhalen vertellen met behulp van kaarten').
In DIVE wordt onder andere samengewerkt met studenten van verschillende hogescholen. Afhankelijk van een positieve uitkomst van de casestudie Atlas Leefomgeving, wordt in samenwerking met een ICT Information and communication technology (Information and communication technology)-bedrijf en een ontwerpbureau een prototype/bèta-versie voor een interactieve module ontwikkeld.

Beoogd vervolg

DIVE start een Community of Practice waarin we ervaringen met datavisualisatie met verschillende gebruikersgroepen en visualisatiedeskundigen delen. Deze groep blijft na afronding van het project bestaan. Het prototype van de interactieve mapping tool wordt, afhankelijk van de resultaten van de casestudy, na het project uitgevoerd in de Atlas Leefomgeving.

Datavisualisatie

Visualisatie van gegevens is uiterst nuttig om complexe informatie te communiceren in een gemakkelijk te interpreteren manier. Infographics, 'onepagers', interactieve kaarten en grafieken, animaties en filmpjes zijn enkele voorbeelden van visualisatietechnieken.