Serious gaming voor (gezondheids)beleid: VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) In2Action, (Play your Way, S/131004 ) Hertog den, F. (Frank)

VTV Volksgezondheid Toekomst Verkenning (Volksgezondheid Toekomst Verkenning) In2Action

In 2015 is het project ‘Play your way into policy making’ gestart. Dit project waarvan het RIVM de projectleider is, heeft tot doel het ontwikkelen, uitvoeren, implementeren en evalueren van de serious game ‘VTV In2Action’. Dit project wordt gefinancierd met behulp van SPR Strategisch Programma RIVM (Strategisch Programma RIVM )-gelden en is een samenwerking tussen RIVM, Tilburg Universiteit – Tranzo en BOJAN advies.

Wat is VTV In2Action

VTV In2Action is een serious game, gericht op het vergroten van samenwerking tussen verschillende lokale  publieke en private partners en het bevorderen van kennisgebruik in het beleidsontwikkelingsproces. Dat betreft  zowel wetenschappelijke kennis als beleids- of praktijkkennis. Het is een dynamische netwerkbijeenkomst, opgebouwd uit een online en een real life deel, waarbij geïnteresseerden en belanghebbende partijen in de gemeente actief samen in gesprek en aan het werk gaan.  
Serious games simuleren een gedeelte van de werkelijkheid en vergroten dit gedeelte uit om hiervan te leren. De gesimuleerde omgeving geeft de deelnemers de mogelijkheid ander gedrag uit te proberen en te reflecteren op hun eigen gedrag, omdat ze direct zien wat voor impact dit gedrag heeft.

Online en real life    

In VTV In2Action staan de ongeveer 40 deelnemers in het eerste (online) deel, aan de hand van de vier VTV2014-perspectieven, stil bij hoe tegen gezondheid aangekeken kan worden. Vervolgens gaat in het tweede (real life) deel de groep aan de slag in de fictieve gemeente Struinen om samen het beleidsplan ‘Gezond opgroeien’ te ontwikkelen. Ter afsluiting kijkt de groep gezamenlijk terug op de bijeenkomst en wordt benoemd welke ervaringen en leerpunten iedereen meeneemt naar zijn/haar dagelijkse werk. Door middel van een voor- en nameting (online vragenlijst) wordt gekeken naar veranderingen in (determinanten van) lokale samenwerking en kennisgebruik. Het spel is ondertussen in drie gemeentes gespeeld, Schiedam, Ooststellingwerf en Deventer.
Daarnaast is het spel op diverse nationale en internationale congressen gepresenteerd of in een workshop met de deelnemers gespeeld: EUPHA European Public Health Association (European Public Health Association) (Milaan, 2015), het NCVGZ Nederlands Congres Volksgezondheid (Nederlands Congres Volksgezondheid) (Rotterdam, 2016),‘Building the Future of Health’ (Groningen, 2016), de Gesundheitsberichterstattungskonferenz NRW (Dortmund, 2016), de EUPHA (Wenen, 2016) en tijdens de Module “Kansen en Effecten van preventie” van het NSPOH Netherlands School of Public & Occupational Health (Netherlands School of Public & Occupational Health) (Utrecht, 2016).

Reacties

Een aantal van de reacties van deelnemers kunt u hier nalezen.

Materialen

Binnen VTV In2Action wordt gewerkt met een uitgebreid assortiment aan spelmateriaal. Zo krijgen de deelnemers van te voren de Struinensche Courant, zijn er rolbeschrijvingen, een plattegrond van de gemeente Struinen en actiekaarten die tijdens het spel  gebruikt worden om de voorgenomen plannen op in te vullen. Naast genoemde spelmaterialen is er ook een handleiding ontwikkeld.

Vervolgprojecten

Diverse gemeenten zijn zo enthousiast over het spel, dat zij een vervolg traject willen uitvoeren. In Ooststellingwerf is een volgende stap gezet door middel van een zogenaamde Ronde Tafel Sessie. Hierbij werd ditmaal niet nagedacht over de fictieve gemeente Struinen, maar over het jeugdbeleid voor Ooststellingwerf. Een verslag van deze bijeenkomst kunt u binnenkort hier nalezen.  

Praktische informatie

Deelname aan VTV In2Action is een unieke ervaring. Om dit spel goed tot uitvoering te kunnen brengen, is een tijdsinvestering van 5 tot 6 uur nodig. De aanwezige deelnemers worden verdeeld over 10 verschillende rollen: B&W, sociaal domein, strategische planning, zorg- en welzijnsorganisaties, all is sport, gezondheidsservice, de wijkraad, de brede school, private partijen en de jongerenraad.  Het verdient aanbeveling om elke rol door 2 tot 3 mensen te laten invullen.

Interesse in deelname?

Het SPR project is eind 2016 afgelopen, maar de betrokken organisaties gaan door met het uitrollen van VTV In2Action. Tegen een geringe bijdrage kan ook uw gemeente het decor worden voor ‘Gezond Opgroeien in Struinen’. Samen met alle belangrijke stakeholders uit uw gemeente kunnen we op een dynamische wijze aan de slag om samenwerking te bevorderen en goede, innovatieve plannen op tafel te krijgen. Er is hierover een flyer beschikbaar. Heeft u interesse, neem dan contact op met Frank den Hertog, frank.den.hertog@rivm.nl : 030 274 29 48.