Modellering van risicoperceptie, gedrag en impact van het Rijksvaccinatieprogramma, (MORPHINE, S/113003) Lugnér, A.K. (Anna)

Inleiding en motivatie

De Gezondheidsraad heeft een nieuw, algemeen beoordelingskader opgesteld voor alle vaccinaties: van zorg voor eigen rekening van individu tot en met de publieke vaccinatieprogramma’s.
In zo’n ‘à-la-carte’ programma is het wel of niet vaccineren een individuele keuze. Er is een urgente behoefte om de keuze voor vaccinatie te begrijpen, en hoe die individuele keuzes de volksgezondheid beïnvloedt. Door vast te stellen hoe een individu haar keuze maakt, en hoe die keuze beïnvloedt is door familie en vrienden, kunnen we schatten hoe de attitudes tegenover vaccineren zich verspreiden binnen een sociaal netwerk. Om het effect van een vaccinatieprogramma vast te stellen, kijken we hoe een infectieziekte zich verspreidt op een contact-netwerk, waar de individuele keuzes om te vaccineren of niet, gemaakt zijn. Dit vereist het combineren van keuzeregels en transmissiemodellen; iets wat nieuw is. Deze combinatie maakt het mogelijk om de gevolgen op de volksgezondheid door individuele keuzes voor vaccinatie tegen besmettelijke ziektes te schatten.

Doel(en) en onderzoeksvragen

Het doel is de tools te geven om de gezondheidswinst van en kosten voor vaccinatieprogramma’s te bepalen. De onderzoeksvragen zijn:
i.    Wat zijn de cruciale factoren die de individuele vaccinatiekeuze beïnvloedt?
ii.    Wat is het kwantitatieve effect van de factoren op de vaccinatiekeuze?
iii.    Hoe verspreiden zich attitudes binnen een sociaal netwerk en hoe beïnvloedt dat de verspreiding van infectieziekten op een contactnetwerk?
iv.    Wat zijn kosten en gezondheidswinst van een vaccinatieprogramma?

Aanpak en methoden

Wij benaderen deze vragen met verschillende expertises binnen RIVM:
i.    Het bepalen welke cruciale factoren de keuze van vaccineren beïnvloeden.
ii.    Het kwantificeren van keuzeregels met ‘discrete choice experiments’ (DCE).
iii.    Het construeren van een agent-based transmissie model dat de spreiding beschrijft van
a) de attitude tegen vaccinatie over een sociaal netwerk,
b) een infectie over een contact netwerk.
Hierbij wordt gebruik gemaakt van een synthethische populatie ontwikkeld in ZonMw Project 522002008.
iv.    De resultaten worden samengevat voor beleidsbeslissingen in kosteneffectiviteitsanalyses.
De eerste taak is uit te zoeken welke infectieziekten het beste passen voor ons doel, maximaal drie, bijvoorbeeld HPV humaan papillomavirus (humaan papillomavirus), mazelen of griep.

Verwachte resultaten

Het hoofdresultaat is een framework om effecten te kunnen bepalen van vaccinatieprogramma’s gebaseerd op individuele keuzes en massavaccinatieprogramma’s. Dit framework is nuttig voor design en evaluatie van toekomstige veranderingen in preventieve programma’s en daardoor voor beleidsbeslissingen voor publieke gezondheid.

Geplande producten

•    Aanbevelingen en protocollen hoe DCE’s uit te voeren voor gebruik in transmissiemodellen.
•    Code van individu-gebaseerd transmissie model met individuele keuzeregels.
•    Een academisch proefschrift, zes artikelen in internationale, peer-reviewed tijdschriften.
•    Twee workshops met internationale experts op dit terrein.
•    Website voor het communiceren van resultaten.