Community platform voor het delen en hergebruiken van bouwstenen voor ‘applied games’ en ‘killer apps’ (Smet WEB, S/113091) Krevelen, dhr. R. van (Rick) (EPI Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten (Centrum Epidemiologie en Surveillance van infectieziekten)). Deze pilot bevordert een nieuwe vorm van samenwerking tussen RIVM-beleidsadviseurs en betrokken burgers voor praktische innovatie in de volksgezondheid met behulp van open data.

Inleiding en motivatie

Het RIVM onderzoekt welke technieken en technologieën geschikt zijn om een publiek ‘community platform’ voor bouwers en gebruikers mogelijk te maken dat bouwstenen handig aanbiedt voor ‘applied games’ of andere ‘killer apps’ van de volksgezondheid van morgen waarin delen, bijdragen en hergebruiken loont. Smet Web is geïnspireerd door enkele trends onder ICT Information and communication technology (Information and communication technology)-gebruikers en -ontwikkelaars, namelijk:

1.Innovatieve organisaties ontsluiten steeds meer kennis en functionaliteit in de vorm van open data of ‘rekenklare’ bouwblokken (bijvoorbeeld CBS StatLine, OpenOV, OpenStreetMap, IfThisThenThat);

2.Populaire games bieden steeds vaker een map editor of ontwerpomgeving aan (bijvoorbeeld de Unreal Engine of de MineCraft Forge) waarin creatievelingen nieuwe vormgevingen of uitdagingen voor 'hun' game kunnen uitwerken en delen;

3.Gebruikers en liefhebbers van deze bouwblokken en editors vormen vaak een hechte gemeenschap en werken individueel, georganiseerd, of incidenteel tijdens events zoals ‘hackathons’ of schoolprojecten aan hun innovaties.

Er ligt nu een kans voor het RIVM om met maatschappelijk betrokken burgers samen te innoveren door de eigen gegevens en kennis te delen op ‘rekenklare’ wijze. Voorlichters, onderwijzers, en 'bouwers' die zelf scenario’s willen uitproberen, toevoegen en/of hergebruiken kunnen dan de ‘Killer App’ voor de volksgezondheid van morgen helpen ontwikkelen.

Doelen en onderzoeksvragen

Dit pilotproject beoogt een nieuwe vorm van samenwerking te bevorderen tussen RIVM-beleidsadviseurs en betrokken burgers (voorlichters, onderwijzers, en 'bouwers') voor praktische innovatie in de volksgezondheid zoals interactieve visualisaties of educatieve simulaties en games.

Innovatieve aspecten

-       bijdragen zijn volledig transparant en toegankelijk voor iedere geïnteresseerde

-       het aanbod zal reiken van open data en technisch kant-en-klare bouwstenen tot aan volledige oplossingen gebaseerd op de laatste technieken en technologieën

-       er is veel bereidheid, zowel binnen het RIVM als daarbuiten, om de nieuwe gemeenschap van vernieuwers snel naar een kritieke massa te brengen voor duurzaam rendement.

Aanpak en methoden

Dit pilot project beoogt twee proefversies te realiseren en te testen:

  • ·      Een publiek portal waar men ‘levende’ simulatiemodellen kan onderhouden met een community door samen met de bouwers, gebruikers, en andere geïnteresseerden te discussiëren over nieuwe bijdragen, mogelijkheden, wensen, gebreken, enz.
  • ·       Een proof-of-concept beleidsspel gebaseerd op een lopend ZonMW Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie (Nederlandse organisatie voor gezondheidsonderzoek en zorginnovatie) project (zie http://bit.ly/2xIhmtG) en SPR-project MORPHINE, dat is te starten vanaf het community platform.

Verwachte resultaten en geplande producten

Beoogd toekomstige gebruikers van Smet Web zijn onderzoekers van RIVM en daarbuiten, docenten die karakteristieke scenario’s willen doornemen met studenten, en bouwers die zelf aan de slag willen met de modellen en onderdelen die worden aangeboden voor toepassingen in hun eigen omgeving, stage-opdrachten, et cetera.