Doordat de concentraties zwaveldioxide ( SO2 zwaveldioxide (zwaveldioxide)) in de loop van de jaren steeds verder gedaald zijn, is de kans op ernstige smog door zwaveldioxide uiterst klein. Onder zeer uitzonderlijke omstandigheden, bijvoorbeeld bij een calamiteit, zou nog smog door SO2 kunnen optreden.

De zwaveldioxideconcentraties zijn gedaald door minder zwavel in brandstoffen en doordat de industrie maatregelen heeft genomen. Als gevolg van de lage concentraties heeft het RIVM sinds het begin van de jaren ’90 niet meer hoeven waarschuwen voor smog door zwaveldioxide. Het RIVM meet nog wel zwaveldioxide in de lucht maar geeft geen dagelijkse verwachting meer.