Deze notitie geeft een overzicht van de projecten van het Strategisch Onderzoek RIVMRijksinstituut voor Volksgezondheid en Milieu over de periode 2011 - 2014, in de vorm van samenvattingen van de projectvoorstellen.