Deze notitie geeft een overzicht van de projecten van het Strategisch Onderzoek RIVM over de periode 2011 - 2014, in de vorm van samenvattingen van de projectvoorstellen.