Infectie met Streptococcus pneumoniae is wereldwijd een belangrijke oorzaak van ziekte en overlijden, met de hoogste ziekte incidentie onder kinderen jonger dan 2 jaar. Streptococcus pneumoniae bestaat uit meer dan 90 bekende (sero)typen, waarvan ongeveer 20 serotypen bekend staan om het veroorzaken van invasieve pneumokokkenziekte. Pneumokokken kunnen leiden tot levensbedreigende complicaties als hersenvliesontsteking (meningitis), bloedvergiftiging (sepsis) en ernstige longontsteking (pneumonie).

Rijksvaccinatieprogramma

In Nederland krijgen zuigelingen sinds 2006 via het Rijksvaccinatieprogramma (RVP Rijksvaccinatie programma (Rijksvaccinatie programma)) vaccinaties tegen pneumokokkenbacteriën aangeboden. De pneumokokkenvaccinatie beschermt tegen 10 typen pneumokokken. Deze typen zijn de belangrijkste veroorzakers van pneumokokkeninfecties bij jonge kinderen. Dit pneumokokkenvaccin beschermt zeer goed tegen ernstige ziekten als hersenvliesontsteking en bloedvergiftiging, die worden veroorzaakt door de in het vaccin aanwezige pneumokokken-serotypen.

Waar en wanneer?

Kinderen worden voor het eerst gevaccineerd bij 3 maanden.  De vaccinaties worden herhaald bij 5 en 11 maanden.